Read Time:2 Minute, 18 Second

Braňo Ondruš

Náročné obdobie nášho zväzu sa prejavuje i na ťažkostiach s vydávaním tlačovín. Rok 2023 bude už štvrtý, kedy MV SR nedovolí SZPB financovať čo i len časť nákladov na Bojovníka a Ročenku odbojára zo štátneho príspevku.

Bojovník vychádza v posledných dvoch rokoch len vďaka externým finančným zdrojom a bezplatnej práci redakcie. Na rozdiel od situácie v roku 2020 sa redakcii vlani i tento rok podarilo získať financie „zvonka“: dotáciu na tlač a grafiku od ministerstva práce a trochu reklamy. Z vlastných zdrojov  tento rok SZPB nedal na vydávanie Bojovníka ani cent.

Zadarmo, vo voľnom čase

Ocenenie si zaslúžia všetci redaktori novín: Sofia Prétorová, Martin Krno, Branislav Balogh a Ján Rohár, pričom poslední dvaja sa zároveň starajú o Facebook SZPB a Bojovníka i internetové stránky. Ak Bojovníka nečítate na papieri, všetky články a najmä oveľa viac fotografií nájdete bezplatne na www.bojovnik.eu.

Všetci robia túto prácu vo svojom voľnom čase: po večeroch, nociach, víkendoch. Každý z nich venuje Bojovníku 12- 13 hodín týždenne (to je takmer polovičný úväzok). Ak navyše zavítajú medzi členov SZPB kdekoľvek na Slovensku, náklady si hradia z vlastných vreciek. Rovnako telefonáty, počítače, pripojenie k internetu – všetko si všetci členovia redakcie platia sami.

Vďaka spolupracovníkom

Poďakovanie platí aj všetkým externým spolupracovníkom. Pravidelne publikujúcemu historikovi a bývalému riaditeľovi Múzea SNP Stanovi Mičevovi, ktorý vlani ešte podporil Bojovník aj materiálne, či členovi ÚR SZPB Petrovi Weissovi, aktívne sa na stránkach Bojovníka prihovára podpredseda Jozef Ťažký a jeho kolega Juraj Drotár rovnako aktívne približuje život SZPB najmä na severozápade Slovenska.

Navyše by Bojovník neprinášal pestrú paletu informácií, ak by nebolo desiatok predsedov, predsedníčok či tajomníkov a tajomníčok OblV a ZO SZPB, neúnavne a bez nároku na honorár posielajúcich články a fotky zo všetkých slovenských regiónov.

Nová šéfredaktorka

Avšak nekompromisné zdražovanie ani pri všetkej tej obetavej práci neumožňuje udržať vydávanie Bojovníka každé dva týždne. Z predajnej ceny 0,44 € si Slovenská pošta necháva 0,41 € a od januára to bude o 20% viac. Po roku sa opäť zvyšujú sa náklady na tlač, aj na prevádzku webových stránok.

Noviny preto budú v roku 2023 vychádzať každé 4 týždne. Vyjde teda 13 čísiel, avšak na 16 stranách. Cena jedného výtlačku bude 0,72 € a výška celoročného predplatného klesne na 9,36 €. Bojovník dnes odoberá 1500 ľudí, čo predstavuje 8% celej členskej základne!

A na dôvažok bude redakciu viesť nová šéfka, novinárka s vyše 20-ročnou praxou v novinách i televízii, na Slovensku i v zahraničí, presvedčená ľavičiarka a nekompromisná antifašistka Lýdia Kokavcová. Náš tým sa teda rozrastie o šikovnú a skúsenú profesionálku, ktorá prináša nové myšlienky a svieže nápady.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.