Read Time:1 Minute, 25 Second

Vladimír Poprac, predseda ZO SZPB Banská Štiavnica                                                                               

Nedávno sme sa zlúčili zo zosnulým pplk. Ing. Vladimírom Kotillom. Narodil sa 20. júna 1956 v Kremnici. Detstvo prežil na Trnavej Hore. Po absolvovaní Dôstojníckej školy v Nitre roku 1976 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole pozemného vojska vo Vyškove a potom na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, ktorú zakončil s titulom vojenský inžinier.

Po rozdelení ČSFR zastával funkciu zástupcu náčelníka vojenského útvaru v Nemšovej. Neskôr prešiel na Okresnú vojenskú správu v Žiari nad Hronom, podieľal sa na vytvorení OVS v Banskej Štiavnici, kde pracoval vo funkcii jej náčelníka až do roku 2004, keď odišiel na výsluhový dôchodok. Rok  však ešte pôsobil ako náčelník mestskej polície v našom meste.

Zapájal sa aj do kultúrneho a spoločenského života, bol výborný organizátor, pracovitý a nesmierne húževnatý človek, ktorý miloval Banskú Štiavnicu a svojou svedomitou prácou sa snažil o jej zviditeľnenie vo svete.

Pôsobil v mnohých spoločenských organizáciách, od januára 2008 bol členom Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici vo funkcii protipožiarneho preventivára, dve volebné obdobia aj členom predsedníctva Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žiari nad Hronom. Za jeho svedomitú prácu v DPO ho ocenili viacerými vyznamenaniami. 

Bol členom ZO SZPB hrdinu SNP L. Exnára v Banskej Štiavnici aj OblV v Žiari nad Hronom, získal Medailu M. R. Štefánika III. triedy. Vladimír Kutilla bol čestný a statočný človek, neznášal frázy a prázdne reči. Rozdával pravdu a porozumenie. Mohol tak konať preto, lebo sám oplýval týmito vlastnosťami. V každom v nás, ktorí sme s ním spolupracovali, zostal aj kúsok jeho života.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.