Read Time:1 Minute, 59 Second

Ľubica Tomková, tajomníčka ZO SZPB v Hanušovciach nad Topľou

Členovia našej ZO SZPB sa stretli na slávnostnej schôdzi 16. októbra v priestoroch Malého kaštieľa. Schôdzu viedla predsedníčka Helena Lipčáková. Zhodnotila činnosť za uplynulé obdobie a vyzdvihla aktivity, ktorými sa môžeme pochváliť. Je to najmä krásny priestor pamätníka SNP v centre mesta, ktorý prešiel v tomto roku výraznou rekonštrukciou, na čom má veľký podiel vedenie ZO SZPB.

Pri pamätníku SNP sa pravidelne konajú pietne akty kladenia vencov a takto krásne upravené priestranstvo je dôstojným miestom pre vzdanie úcty padlým.

Za účasti primátora

Za prácu pri podujatiach v meste poďakoval predsedníčke i autorke článku aj primátor Štefan Straka a vyzdvihol vo svojom prejave nesmierny význam mieru a znášanlivosti medzi národmi.

Na stretnutí sme sa oboznámili s ocenením, ktoré od vedenia SZPB a ministra vnútra SR získala za aktívne a dlhodobé šírenie myšlienok protifašistického odboja medzi staršími aj medzi mládežou predsedníčka našej organizácie v júni tohto roku.

Toto slávnostné spoločné posedenie je už tradičným pekným podujatím v závere roka. Nezabudli sme ani na svojich členov, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúhleho životného jubilea a pripravili sme pre nich darčeky.

Podujatie pre deti

Helena Lipčáková poďakovala  primátorovi za finančný príspevok pre organizáciu, ako aj za aktivitu pri rekonštrukcii pamätníka SNP. Za sadenie kvetov, udržiavanie stromčekov a trávnatej plochy pri pamätníku poďakovala zástupcovi primátora Jozefovi Vargovi, pracovníkovi MsÚ Milošovi Kmecovi a skupine Zelenáči, ktorá sa stará o pekný vzhľad pietneho miesta.

Na záver sme si stanovili smelé plány do ďalšieho obdobia, v ktorom medzi prvoradé úlohy patrí tradične práca s deťmi a mládežou. Najbližšie sa stretneme v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom a knižnicou. Pripomenieme si 78. výročie karpatsko-duklianskej operácie v literárnej besede a kvíze, na ktorých sa porpri Helene Lipčáková podieľa riaditeľka mestského kultúrneho strediska Ľubica Tomková so žiakmi a učiteľmi našej ZŠ v priestoroch Malého kaštieľa.                                                                

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.