Read Time:1 Minute, 37 Second

Jana Borguľová

Foto Štefan Horváth                

Dva roky sa vinou pandémie konala pietna spomienka pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke iba v komornej atmosfére, len za účasti delegácie členov predsedníctva OblV SZPB v Banskej Bystrici.

Ôsmeho novembra dostalo toto podujatie konečne svoju pôvodnú podobu, boli prítomní aj pracovníci Múzea SNP, žiaci viacerých banskobystrických škôl a predseda Zväzu Pavol Sečkár. Nepochybne návšteva tohto pietneho miesta zanechá v ich mysliach stopu, na ktorú môžu neskôr nadväzovať. Veď sa aj aktívne zapojili do diania – študentka Gymnázia M. Kováča Natália Wilimová s citom predniesla báseň Zlaty Solivajsovej Kremnička, mladí ľudia na konci obradu položili zapálené sviečky alebo kamienky na vyznačených miestach hrobov. Magickosť miesta tragických udalostí po potlačení SNP, kde na následky fašistických represálií zahynulo 747 mužov, žien a detí, nemôže nechať nikoho ľahostajným.

Hoci sme si pripomínali udalosti spred 78 rokov, nedalo sa nereagovať na aktuálne dianie vo svete, žiaľ, poznačené vojnovými udalosťami na Ukrajine, ako aj na situáciu na Slovensku. To sa premietlo do textu vyhlásenia, ktoré účastníci potleskom prijali.

Vyzývame v ňom najvyšších predstaviteľov nášho štátu i širokú verejnosť, aby „aktívne podporovali všetky aktivity zamerané k potláčaniu  prejavov neofašizmu, neonacizmu, xenofóbie, netolerancie, extrémizmu, antisemitizmu, terorizmu, skresľovaniu a prekrúcania historických faktov. Zvýšené napätie v spoločnosti ukazuje, že sa to celkom nedarí, preto je aj úlohou SZPB svojou činnosťou prispievať k zmierneniu polarizácie prezentovaním pozitívnych príkladov z radov svojich členov a ich smerovania najmä k mladej generácii… Ukážme svojimi činmi a postojmi, že budúcnosť ľudstva má zmysel iba v mierovom súžití všetkých ľudí dobrej vôle!“

Po skončení podujatia členovia oblastného výboru v pokračovali v Múzeu SNP rokovaním v pléne, kde sa okrem zhodnotenia svojej činnosti zamerali na konanie výročných členských schôdzí, ktoré predchádzajú oblastnej konferencii a 18. zjazdu SZPB v budúcom roku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.