Read Time:1 Minute, 47 Second

Ján Rohár, Košice

„Kto rozhoduje o vojnách sa zrejme nepozerá do očí detí, inak by ho žiadna moc na svete neprinútila dať prednosť pred mierom samotným“. Týmto silným mierovým posolstvom zakončila svoj prejav pri príležitosti Dňa vojnových veteránov predsedníčka Obl.v. SZPB Košice Monika Gergeľová.

Symbolicky o 11. hodine a 11.minúte presne 104 rokov po skončení prvej svetovej vojny sa pri pamätníku prvej svetovej vojny na Verejnom cintoríne v Košiciach konalo spomienkové podujatie. Spomienkového podujatia sa už tradične ako každý rok zúčastnili členovia a sympatizanti SZPB v Košiciach.  Tí sa príkladne starajú, aby sa nezabudlo na pamiatku našich hrdinov. Medzi členmi nechýbali ani mladí členovia SZPB.

Monika Gergeľová v prejave pripomenula, že miesto cintorína má moc každému pripomenúť, kde každý jedného dňa spočinie za svoje rozhodnutia. Poukázala na viacero podobností súčasnej situácie a času krátko po prvej svetovej vojne. Aj dnes podľa nej vidíme zákopy, do ktorých nás ženú proti sebe v nenávisti. „Radosť prinášajúca mier po prvej svetovej vojne nebola dostatočne ocenená a tak ako bolo dávne roky predpovedané prišla znova skúška v podobe bolestivejšej jazvy na tele ľudstva – druhá svetová vojna,“ zdôraznila M. Gergeľová a dodala, že mladá generácia nesmie zabudnúť na morálny kompas a draho vybojované hodnoty mieru.

S krátkym opisom historického kontextu po prvej svetovej vojny vystúpila aj učiteľka dejepisu a etickej výchovy Alena Tabaková, ktorá zároveň pôsobí aj ako zastupujúca predsedníčka Historicko-dokumentačnej komisie pri Oblastnej organizácií. Vysvetlila, že ani existencia medzinárodných inštitúcií akou bola Spoločnosť národov nezabránila rozpútaniu novej vojny. Historickým porovnaním súčasnosti a minulosti nadviazala aj na slová M. Gergeľová, ktorá si rovnako všimla, že aj po prvej svetovej vojne nasledovala svetová pandémia či umelo vyvolaná hospodárska kríza.

Po slávnostnom položení kytice sa spomienkové zhromaždenie presunulo k neďalekému cintorínu a pamätníku sovietskej Červenej armády, kde kyticu v mene SZPB položilo dieťa vojny Galina Burešová zo ZO SZPB Sídlisko Ťahanovce. Spolu s ňou sa pamiatke vojnových veteránov poklonila dcéra pána Haricha Soňa a Mária Tomášova. Vzdať hold padlým hrdinom a uctiť si večnú pamiatku mieru prišli v poobedňajších hodinách aj členovia ZO SZPB Košice Sever a ZO SZPB Košice Juh, ktorí sa z pracovných dôvodov nemohli dopoludňajšieho programu zúčastniť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.