Read Time:57 Second

Juraj Drotár, podpredseda ÚR SZPB

Foto – K. Vaculík

ČSBS – Sdružení domácího odboje a partizánů – Historická skupina  1. čs. partizánskej brigády  Jana Žižky pripravila 15.októbra 2022 v Vsetíne stretnutie partizánov, členov domáceho odboja, pamätníkov a členov HS 1.čs.pb. Jána Žižky.

Na stretnutí sa zúčastnili účastníci odboja, pamätníci a členovia HS 1.čs.pb.Jana Žižky z Brna, Vsetínska, Valašska a iných regiónov Moravy. Delegáciu SZPB viedol podpredseda ÚR  Juraj Drotár  v ktorej boli členovia výboru ZO Sklabiňa pod vedením predsedu ZO.

Spomienkové stretnutie  sa nieslo v priateľskom prostredí ku ktorému prispeli vystúpenia vedúcich delegácií, účastníkov, pamätníkov odboja a pozostalých, ktorí okrem spolupráci na zachovávaní pamätí boja za národnú slobodu, spomínali aj na činnosť 1. čs. pb. Jana Žižky ako jedinej partizánskej brigády na Morave a jej pôsobenie na  Morave po prechode v októbri 1944 zo Slovenska.

V záverečnom vystúpení predsedu HS 1. čs. pb. Jána Žižky pplk. v. z. Karla Vaculíka a v prijatom uznesení bolo vyjadrenie na zachovanie pamätí odboja proti fašizmu, zachovať pravidelné stretnutia vo Vsetíne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.