Read Time:1 Minute, 9 Second

Kronikár par excellence

Ján Kochan

Člen ZO SZPB gen. Viesta Revúca a kronikár organizácie Emil Matejka sa dožíva 80 rokov. Narodil sa v Turčoku okr. Revúca v rodine robotníka. Otec bol baník, mama domáca. Tu začal navštevovať základnú školu.

Po presťahovaní sa do Revúcej tu ukončil základnú školu v roku 1953. Po jej skončení pokračoval v učení na Odbornom učilišti východoslovenských strojární v Košiciach. Tu získal výučný list v profesii strojný zámočník. Do prvého zamestnania nastúpil  v Kráľovopolskej strojárni Brno. Popri zamestnaní pokračoval vo vzdelávaní na SVŠ, kde získal maturitné vysvedčenie. „Vojnu“ si odkrútil vo vojsku CO vo Frýdku – Místku a na veliteľskej rote štábu CO v Prahe, kde vykonával funkciu štábneho pisára.

Od roku 1963 v SMZ Lubeník prešiel za 39 rokov rôznymi zamestnaniami a funkciami, popri ktorých ukončil v roku 1967 večernú priemyselnú školu strojnícku v KošiciachOd roku 2002 je na dôchodku. Za jeho aktívnu činnosť bol v roku 2021 ocenený primátorom mesta. Je držiteľom Medaily M.R.Štefánika I. a II. stupňa.

Ako člen výboru ZO SZPB gen. Viesta v Revúcej vedie kroniku ZO. Zapísal už 5 hrubých kroník, v ktorých zachytil život ZO. Za jeho aktívne pôsobenie mu členovia organizácie a zvlášť jej výboru ďakujú a želajú veľa zdravia v ďalšom živote a ostré pero.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.