Read Time:1 Minute, 45 Second

Branislav Balogh

Po dvoch rokoch sa 16. septembra uskutočnila v Majcichove dohodnutá beseda s priamym účastníkom SNP partizánom Vladimírom Strmeňom zo starých Hôr. Riaditeľ ZŠ J. Palárika Martin Bódis privítal na pôde školy aj predsedu SZPB Pavla Sečkára, podpredsedu ÚR SZPB Norberta Lacka s tajomníčkou Irenou Lackovou.

Pán Strmeň žiakov od 7. po 9. ročník zaujal svojim príbehom z obdobia druhej svetovej vojny a SNP. Žiakov upútalo, ako sa dostal k partizánom, ako sa zapojil do národnooslobodzovacieho boja. Vladimír Strmeň s radosťou odpovedal na všetky otázky.

Učiteľka, ktorá na besede zastupovala kolegu dejepisára skonštatovala, že ešte nezažila, aby deti tak ticho a sústredene nepočúvali. Zaujalo ich, ako známy partizán najskôr študoval na vojenskej hudobnej škole, ako sa dostal na prázdniny, býval v Španej doline a keď prišiel domov, našiel v ich dome partizánsky štáb.

Vladimír Strmeň deťom zahral i zaspieval na harmoniku partizánske pesničky, ktoré mali veľký ohlas a potom pridal ďalšie, ktoré si deti „rozkázali“. Po skončení besedy Pavol Sečkár odovzdal riaditeľovi školy, starostovi Marošovi Marčekovi i priamemu účastníkovi protifašistického boja za aktívnu prácu v prospech SZPB pamätnú plaketu. Veru, aj partizán ju držal hrdo, vysvetľoval, že si ju váži, lebo takúto ešte nemá.

Po skončení besedy sa delegácia SZPB presunula do seneckého MsKS, kde ich s primátorom Dušanom Badinským čakali i členovia výboru miestnej ZO SZPB. Najmä však 50 žiakov osemročného a klasického gymnázia pod vedením učiteľa Slavomíra Maľa. Nedočkavých počúvať i rozprávať sa s Vladimírom Strmeňom.

Na záver besedy Norbert Lacko informoval žiakov o virtuálnej aktivite 75 ruží víťazstva nad fašizmom a  súťaži Medzníky 2. sv. vojny, ktorá by sa mala  začať konať v mesiacoch január – február. Vladimír Strmeň hrou i spevom spríjemnil i následný slávnostný obed. Poďakoval sa za možnosť s radosťou odovzdávať svoje skúsenosti mladším generáciám a skonštatoval, že sa cítil ako doma.

Vzácny hosť z Banskej Bystrice pútal oprávnene veľkú pozornosť. Dokázal rozlíšiť intelektuálnu úroveň žiakov a podľa toho volil vhodný spôsob komunikácie s nimi. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.