Read Time:1 Minute, 27 Second

Branislav Balogh

Počas obecnej slávnosti v Báhoni (okres Pezinok) v nedeľu 9. 10. 2022 uviedli do života knihu miestneho predsedu ZO SZPB Báhoň Milana Buša. Vyše päťstočlenný dav sa zúčastnil aj na kultúrnom programe, na ktorom vystúpila skupina Fragile, spievajúca bez hudobného sprievodu.

Kniha Báhonské prechádzky storočiami 1244 – 2021 je prvou publikáciou komplexne mapujúcou dejiny obce Báhoň. Po kratšom úvode o dejinách obce vo vrcholnom stredoveku a novoveku má čitateľ možnosť zoznámiť sa s podrobnými dejinami 20. storočia.

Výchova k vlastenectvu

Ich opis sa venuje poľnohospodárstvu, školstvu, zdravotníctvu, cirkvi, športu, remeslám a spolkom pôsobiacim v obci. Pevné miesto majú aj priami účastníci národného boja za oslobodenie pochádzajúci z obce.

Milan Bušo k dôvodom napísať knihu vyzdvihol nutnosť poznať regionálne dejiny: „Mojím zámerom, ako bývalého starostu a dnes predsedu ZO SZPB, bolo, aby sa mladšej generácii dostala kniha, v ktorej na pozadí veľkých dejín ukážem dejiny obce, jej obyvateľov a ich života. Verím, že kniha bude obohatením v rámci neraz opomínanej regionálnej výchovy o histórii okresu Pezinok. Práve poznaním miesta, kde žijeme sa dá budovať vzťah k domovine a moderné vlastenectvo 21. storočia. Teší ma záujem miestnych, keďže len v deň uvedenia knihy sa predalo 30 percent nákladu publikácie.“

O hrdinoch odboja

Dovedna na deviatich stranách v medailónikoch popisuje osudy Imricha Loja, Františka Michalíka či Leopolda Balšana a ďalších hrdinov pôsobiacich v SNP. Nezabúda ani na zahraničných bojovníkov Jozefa Almášiho, Karola Hanusa a mnohých ďalších Báhončanov, ktorí bojovali za našu slobodu. Dnes už žije len posledný veterán bojov 2. svetovej vojny z obce Anton Lovásko. Je zároveň posledným z bojovníkov 2. čs. paradesantnej brigády.

Knihe prajeme mnoho čitateľov, autorovi pevné zdravie a ďakujeme za pomoc, ktorú v minulosti vykonal a dodnes koná v registratúrnom stredisku ÚR SZPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.