Read Time:41 Second

Mirko Januška, člen výboru ZO SZPB Zlatníky


Aj v našej obci sme vzdali hold hrdinom SNP tak, ako každý rok. Po položení vencov vďaky za to, že môžeme žiť v mieri a slobodne zaznela štátna hymna a báseň, ktorá prítomných na chvíľu vniesla do ťažkých časov SNP. Predniesla nám ju Monika Idunková.


K prítomným sa prihovoril starosta Erik Števula a predseda našej ZO Jozef Daďa, ktorí vyzdvihli význam SNP. Slávnostnú chvíľu využil náš predseda na odovzdanie členských preukazov novým členom, čím počet členov našej ZO stúpol na 38. Následne si prítomní uctili aj pamiatku padlých hrdinov v SNP na miestnom cintoríne, kam sa presunuli po ukončení oficiálneho programu.
Dvadsiaty deviaty august nie je len formálnym štátnym sviatkom. Je to deň, na ktorý musíme byť hrdí. Je jedinečný, nesmie zaniknúť a preto ho nespájame s inými akciami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.