Read Time:1 Minute, 42 Second

Július Feješ, predseda ZO SZPB Detva

 foto : Jaroslav Švábenský

Jediná partizánska prehliadka na povstaleckom území sa konala 1. októbra 1944 v Detve. Presne 78. rokov po tejto významnej udalosti zorganizovali organizátori : Oblastný výbor SZPB Zvolen, Základná organizácia SZPB Detva, Mestský úrad Detva a Banskobystrický samosprávny kraj , spomienkovú akciu na počesť a pripomenutie si tohto výročia.  Účastníci sa zišli pri pamätníku tejto udalosti a zástupcovia organizátorov, politických strán, spoločenských organizácií, oblastných organizácií SZPB, Jednoty dôchodcov Slovenska i dôchodcovských organizácií po privítaní moderátorom majorom Zdenom Barancom položili ku pamätníku vence a kytice. Potom sa zoradili do slávnostného sprievodu a presunuli sa ku pamätníku padlých hrdinov, kde zástupcovia organizátorov položili veniec. Po jeho položení sa účastníci presunuli na námestie, kde bola postavená tribúna.

       Jednotlivé delegácie viedli : Oblastný výbor Zvolen – tajomník Ján Kašica, ZO SZPB Detva – predseda Július Feješ, primátor mesta Detva Ján Šufliarský, Banskobystrický samosprávny kraj – podpredseda Ondrej Lunter, ďalej sa zúčastnili : tajomník ÚR SZPB – Viliam Longauer, člen ÚR SZPB – Ján Uhrík zo Stropkova , delegácia Únie vojnových veteránov SR  na čele s podpredsedom Pavlom Markom a funkcionári oblastných organizácií SZPB. Predstavitelia organizátorov vystúpili na slávnostnú tribúnu, kde sa ujal slova major Baranec. Po zaznení hymny SR predniesla báseň pani Zuzana Pavlíková, členka Predsedníctva Oblastného výboru SZPB Zvolen. Nasledovali vystúpenia predstaviteľov organizátorov : za MsÚ Detva – primátor Ján Šufliarský, za SZPB – Ján Uhrík a za Banskobystrický samosprávny kraj – Ondrej Lunter. Po týchto vystúpeniach otvoril primátor Detvy Ján Šufliarský Dni mesta Detvy a nasledoval kultúrny program.

       Odbojári a hostia sa potom presunuli do priestorov Denného centra č. 4, kde im bol podaný chutný guľáš, káva a čaj na zahriatie a odznaky pripomínajúce túto udalosť. Poďakovanie za dobre zorganizovanú akciu patrí všetkým organizátorom – obetavým členom výboru ZO SZPB Detva, profesionálnemu výkonu moderátora a organizátora majora Baranca a tiež podpredsedu BBSK Romana Malatinca.

Jedna myšlienka na článok “Partizánska prehliadka v Detve”
  1. Podujatie bolo organizovaní na vysokej úrovni, za čo patrí vďaka organizátorom a samozrejme všetkým účastníkom .
    Na budúci rok navrhujem premietnuť krátky dokumentárny film ( 5-8 min. spomienka z tejto udalosti.) po oficiálnej časti, Materiály sú k dispozícii v archívoch a v múzeu SNP v Banskej Bystrici a vyhotovenie kópie na DVD alebo USB na podujatie je bezplatné
    Betuš Ľubomír
    Veľký Folkmar okres Gelnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.