Read Time:1 Minute, 52 Second

Norcert Lacko, podpredseda SZPB a predseda KUŽAM

Kytica 75 ruží – Prínos žien, mládeže a detí v boji proti extrémizmu, hrdinské vzory osobnej odvahy voči bezmocnosti a existenčnému ohrozeniu.“  

Vážení priatelia, neviem či sa k Vám dostala informácia od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, komisie pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou o pokračovaní  virtuálnej aktivity pod názvom  „Kytica 75 ruží – Prínos žien, mládeže a detí v boji proti extrémizmu, hrdinské vzory osobnej odvahy voči bezmocnosti a existenčnému ohrozeniu.“  

My, dospelí, ktorí usmerňujeme týchto skvelých mladých ľudí, máme obrovskú zodpovednosť za to, aby slovenská spoločnosť najmä zásluhou všadeprítomných médií, rodičia nedostatkom času a možno nezáujmom, či únavou, škola nevhodnou voľbou spôsobu aj obsahu výchovy a vzdelávania, nepokazila tie krehké city a pocity, ktoré zazneli v prácach mladých autorov. Tie práce nás povzbudili k tomu, aby sme mali ochotu budovať zdravé sebavedomie slovenskej mládeže vo väzbe na našu bohatú históriu, skvelé osobnosti rokov 1939 až 1945.  Je to krásny zámer: pomáhať mladým ľudom, aby sa opreli o skúsenosti a múdrosť skutočných osobností Slovenska, na ktoré môžeme byť právom hrdí. V nich hľadajme príklady, ktoré sú hodné nasledovania. Človek má okrem pestovania lásky k predkom, k svojim najbližším, otcovi, mame a súrodencom, či starým rodičom, ešte jednu peknú povinnosť: a tou je vlastná ochota spoznávať svoju vlasť, vytvoriť si k nej vzťah dôverného kamarátstva. Slovensko je pre nás najkrajší dar na celý život, ktorý sme dostali.  

Čo od Vás očakávame?  Písomnou formou sa zapojiť do našej  „Virtuálnej aktivity“,   žiakmi základných a stredných škôl, tiež Klubov mladých priateľov pri SZPB. Získaný materiál, svoje písomné postrehy a vlastnú umeleckú tvorbu (próza, poézia, úvahy, eseje, svoje kresby), svoje fotografie aj fotografie z 2. svetovej vojny, z pracovných a koncentračných  táborov, či už príbehy Vašich predkov, alebo bádanie v archívoch vašich miest a obcí o danej tematike posielajte priebežne na email: komisia@szpb.sk

Práce virtuálnej aktivity očakávame najneskôr  do 15.11.2022

Všetky vaše práce budú zverejnené  v brožúrke, ktorú vydá Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, finančne podporené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Brožúrky z minuloročnej virtuálnej aktivity nájdete na www.szpb.sk   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.