Read Time:2 Minute, 11 Second

Alexander Gergely, predseda ZO SZPB Trebišov 4

Pri príležitosti 84.vyročia všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci si členovia ZO Trebišov 1, ZO Trebišov 4, ZO Michaľany z oblastnej organizácie SZPB Trebišov na 7.ročníku akcie  „Svetlá nad bunkrami “ si pripomenuli toto smutné výročie, nesvietením ľahkého opevnenia M- II /51/A-180 v katastri obce Michaľany a ľahkého opevnenia K-V/225/A-200 v katastri obce Slánska Huta, v okresoch Trebišov a Košice – okolie.

V septembri 1938 sa Československá republika ocitla v zložitej situácií. Po anšluse Rakúska získalo Nemecko ďalšie divízie a vojenský materiál a predovšetkým, výhodné strategické postavenie, ktoré mu umožňovalo obísť vybudované čs. opevnenie a zaútočiť na obnaženej južnej hranici. Západné mocnosti vyvíjali na Československo nátlak. Na porade 18. Septembra 1938 sa zástupcovia francúzskej a britskej vlády zhodli, že z tejto situácie vidia len dve východiská: odstúpenie čs. pohraničia alebo vojenský konflikt. Priklonili sa k prvej alternatíve a varovali Československo, že ak odmietne ultimátum na odstúpenie pohraničných oblastí s viac ako polovicou nemeckého obyvateľstva, tak nemôže očakávať žiadnu pomoc. Čs. vláda sa podrobila rozhodnutiu veľmocí, ale Hitler odmietol garantovať celistvosť nových hraníc a predložil nové požiadavky, vrátane uspokojenia územných nárokov Maďarska a Poľska. V prípade ich nesplnenia hrozil útokom. V reakcii na túto hrozbu Francúzsko mobilizovalo, čiastočnú mobilizáciu vyhlásila aj Veľká Británia a na schôdzke v Londýne sa dohodli, že nemôžu ďalej niesť zodpovednosť za to, aby radili Československu nemobilizovať.

23. septembra 1938 o 22.30 vyhlásil armádny generál Jan Syrový všeobecnú mobilizáciu čs. brannej moci. 
Zmobilizované útvary mali k dispozícií okolo 2150 diel a 25-tisíc vozidiel. Obrnená technika pozostávala z 415 tankov a tančíkov a 75 obrnených automobilov. Vojenské letectvo malo k dispozícii takmer tisíc lietadiel a boli k dispozícii aj kuriérne, četnícke a školné lietadlá. Armáda mohla počítať s 262 objektmi ťažkého opevnenia a s približne 10 000 objektmi ľahkého opevnenia. Opevnenie však bolo na mnohých miestach nedobudované, chýbali protitankové míny aj protilietadlová obrana.
29. septembra v úvodnom prejave Mníchovskej konferencie Hitler zdôraznil, že existencia Československa v jeho súčasnej podobe ohrozuje mier v Európe a predostrel svoje rozhodnutie obsadiť do týždňa české pohraničie. Po ubezpečeniach francúzskeho a britského premiéra, že pre veľmoci je povinnosťou hľadať východisko z československej kríze podpísali účastníci konferencie 30. septembra Mníchovskú dohodu. Tú československá vláda, napriek výhradám L. Krejčího a ďalších generálov, zdráhajúcich sa vzdať bez boja, prijala.
Mobilizácia bola ukončená 5.10.1938. Demobilizácia prebehla v štyroch etapách, realizovaných v priebehu októbra. Vzhľadom na nevyjasnený vzťah k Maďarsku sa vojsk umiestnených na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi týkali len prvé dve fázy. Po Viedenskej arbitráži došlo k demobilizácii aj tu a demobilizácia bola dokončená ešte pred Vianocami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.