Read Time:1 Minute, 3 Second

Redakcia

Dnes si pripomíname 110. výročie Jána Nálepku, prvého a jediného Slováka oceneného titulom Hrdina Sovietskeho zväzu. Okrem tohto titulu, je nositeľom Radu Bieleho Leva 1. triedy a Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.

Učiteľ s pokrokovými a progresívnymi názormi, člen Agrárnej strany, sa zapojil do obrany Slovenska už v Malej vojne v marci 1939. Za svoju odvahu vtedy podporučíka odmenili vyznamenaním. Zapojil sa aj do ťaženia proti Poľsku spolu so slovenskou armádou a aj tam preukázal svoje veliteľské schopnosti. V priebehu roku 1941 sa zapojil do ťaženia proti ZSSR.

Neskôr začal spolupracovať so sovietskym obyvateľstvom a partizánmi v Minskej a Poleskej oblasti, kde viedli činnosť slovenské jednotky. Civilistom aj partizánom poskytoval potraviny, lieky aj spravodajské informácie o činnosti nemeckých jednotiek a ich spojencov.

V noci zo 14. na 15. mája 1943 prebehol spolu s nadporučíkom Lysákom a poručíkom Petrom k sovietskym partizánom pod vedením A. Saburova.

Stal sa veliteľom 1. česko-slovenského partizánskeho oddielu v ZSSR. Svojou činnosťou sa zaslúžil o rozšírenie protifašistického hnutia medzi Slovákmi nasadenými na východnom fronte. Po boku sovietskych partizánov sa zúčastnil boja proti nacizmu.

Smrť si ho našla pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruč 16. novembra 1943

Prezident Rudolf Schuster ho v máji 2004 menoval do hodnosti brigádneho generála in memoriam.

Česť a sláva jeho pamiatke!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.