Read Time:3 Minute, 16 Second

Vasiľ Hudák

Foto: Marek Duleba a Martin Jutka                                                                                                   

Nedajme si zobrať slávnu históriu nášho národa

      Slovenské národné  povstanie sa stalo jednou z kľúčových udalosti Slovenska novodobých dejín, znamenalo aj ozbrojené vzoprenie sa fašistickej tyranii a zaradilo nás svojim významom  na stránku víťazných mocnosti v II. svetovej vojne.

Tak ako moderátor v úvodnom príhovore spomenul, že „ na tomto pietnom mieste sa hovorí jasnou rečou a  nič a nikto nieje zabudnutý a pamiatka hrdinov povstania žije aj v treťom tisícročí“ tak aj   v tomto duchu v utorok 30.08.2022 si jeho 78 výročie pripomenuli  občania Bardejova a okresu. Tohtoročné oslavy  sa konali bez obmedzení a viacero delegácií si uctili pamiatku hrdinov   SNP položením pietnych vencov k Pamätníku vďaky na námestí SNP, pri Pamätníku holokaustu a Pamätníku SNP  v obci Kríže.

         Pietne vence k pamätníkom položili funkcionári a členovia SZPB, predstavitelia samosprávy  Mesta Bardejov, zástupcovia Okresného úradu v Bardejove, predstavitelia Matice Slovenskej, zástupcovia JDS a Únie žien Slovenska, predstavitelia Úradu práce a sociálnych veci v Bardejove, predstavitelia policajného zboru a hasičského záchranného zboru v Bardejove i predstavitelia strany SMER SD.

Predstavitelia štátnej správy a samosprávy pri pietnom akte

          K účastníkom pietneho aktu sa prihovoril Artem Fecko, predseda Obl.O SZPB v Bardejove. Vo svojom príhovore priblížil históriu a udalosti vzniku ozbrojeného povstania a jeho význam pri porážke fašizmu. Medzi iným zdôraznil, že „ Slovenský ľud vtedy svojím odhodlaním demonštroval pred celým svetom, že nechce mať nič spoločné  s fašizmom, nacizmom a ich genocídou celých národov“.  Vo svojom príhovore spomenul aj súčasnú dobu v ktorej sa nachádzame a zdôraznil, že už, keď vyrástla štvrtá generácia od II. svetovej vojny zdalo by sa, že hrozba znovuzrodenia fašizmu a nacizmu musí prejsť do roviny teórie a mravnej časti svetových dejín. Žiaľ  prejavujú sa snahy o rasovú, národnostnú, náboženskú či hospodársku nadvládu, deformujú sa historické fakty, rodia sa hnutia, ktoré spochybňujú, ospravedlňujú, ale aj vyzdvihujú niektoré zločiny nacistov a fašistov. Apeloval na súčasnú a ďalšie generácie, aby si nedali zobrať slávnu históriu nášho národa a budovali ju na odkazoch hrdinov boja za slobodu.

Účastníci pietneho aktu

          V ďalšej časti pietneho aktu boli odovzdané vyznamenania aktívnym členom SZPB. Miroslav Bujda bol ocenený Ministerstva obrany SR. Vasiľ Hudák, Dušan Jaščur, Marta Haninčiková a Andrej Kocúr prevzali medailu Milana Rastislava Štefánika III.stupňa, za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu,  a Čestné uznanie Ústredia SZPB Ján Adamuščin.  Vyznamenania odovzdali Artem Fecko, predseda Obl.O SZPB a Boris Hanuščak, člen P Obl.O SZPB a primátor mesta Bardejov.

Predstavitelia OblO SZPB pri prietnom akte

           Oslavy 78 výročia SNP pokračovali pietnym aktom pri Pamätníku SNP v obci Kríže. K účastníkom sa prihovorila Oľga Dutková, starostka obce Kríže. Vo svojom vystúpení sa zamyslela nad odkazmi týchto hrdinov, ktorí bojovali v týchto horách proti fašizmu. Prvým z nich bola obrovská zodpovednosť ľudí, ktorí 29.8.1944  odvážne zobrali zbrane do rúk,  nečakali a išli bojovať. Druhým odkazom bolo to,  že napĺňanie ich odvážnej zodpovednosti brániť svoju vlasť, mnohých stalo životy a napokon tretím odkazom je ich skromnosť, ktorí napriek prežitému utrpeniu necítili a necítia sa byť hrdinami. Na tomto pietnom mieste jednoznačne  z rozhovorov vyznela  myšlienka k mladým ľuďom, ktorí musia čeliť mnohým prekrúcaniam dejinných skutočnosti. Títo mladí ľudia by mali navštevovať tieto pietne miesta, aby pochopili, že sloboda sa rodila veľmi ťažko a to aj za cenu životov, že to nebola počítačová hra, ale boj o holý život.

Účastníci pietneho aktu na Krížoch

       Za všetkých bojovníkov, ktorí položili svoje životy,  ale aj za tých, ktorí sa už nedožili dneška a statočne bojovali za vlasť, miestni duchovní  odslúžili  panychídu.  

       Oslavy pokračovali zapálením vatry na „partizánskej lúke“ a kultúrnym programom, kde vystúpili miestne súbory.

                                                                                                        

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.