Read Time:48 Second

Mirko Januška

člen výboru ZO SZPB Zlatníky

Výročie SNP sme v našej obci Zlatníky oslávili 29. augusta o 17:00 hodine, ako vždy vzdaním úcty tým, ktorí položili svoje životy za nás, aby sme dnes mohli žiť v mieri.

Nasledoval akt kladenia vencov k pomníku padlých hrdinov. Po zaznení hymny si všetci prítomní vypočuli báseň, ktorá prítomných na chvíľu vniesla do ťažkých časov SNP. Predniesla nám ju Mgr. Monika Idunková. K prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Erik Števula a predseda ZO Jozef Daďa, ktorí vyzdvihli význam SNP.

Slávnostnú chvíľu využil predseda ZO SZPB na odovzdanie členských preukazov novým členom, čím počet členov našej ZO stúpol na 38. Následne si prítomní uctili aj pamiatku padlých hrdinov v SNP na miestnom cintoríne, kam sa presunuli po ukončení oficiálneho programu.

29. august je štátny sviatok. Je to deň, na ktorý musíme byť hrdí. Je jedinečný, nesmie zaniknúť a preto ho nespájame s inými akciami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.