Read Time:53 Second

Václav Homišan

Predseda OblV SZPB Stará Ľubovňa

Na rozhraní daždivej noci a ponurého rána 9. septembra 2022 začal sa „Pochod vďaky“ okolo 250 žiakov, učiteľov a členov SZPB na horu Marmon, nachadzajúcej sa nad Starou Ľubovňou 11 – tich tried zo ZŠ a SŠ Plavnica, Jarabina, Hniezdne, Stará Ľubovňa – ul. Levočská, Komenského a Gymnázia T. Vansovej.

Na vrchole Marmona pri pomníku sovietskym letcom po hymne SR a spomienke na hrdinov 2. svetovej vojny bola vykonaná prednáška predsedu HDoKo OblV SZPB Stará Ľubovňa Ladislava Šlachtovského k udalosti, ktorá sa odohrala v okolí Marmona v noci zo 14. na 15.09.1944 v čase SNP. Pochodu z P – OblV SZPB sa zúčastnil predseda  Václav Homišan a podpredseda Peter Kober. Po prednáške bola vykonaná neformálna beseda so žiakmi, ktorí mali celú škálu otázok. Akcia sa zakončila opekaním klobások a slaninky. Celú akciu materiálne zabezpečili deň predom príslušníci DHZ z Matysovej, za čo im patrí naše poďakovanie. Vďaka patrí taktiež riaditeľom jednotlivých škôl za citlivý prístup k zabezpečeniu šírenia vedomosti regionálnych dejín 2. svetovej vojny a SNP u svojich žiakov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.