Read Time:44 Second

Eva Brozmanová, predsedníčka ZO SZPB Trieda SNP Banská Bystrica

V predvečer osláv 78. výročia SNP si členovia základných organizácií SZPB v Banskej Bystrici Trieda SNP, Stred a Radvaň uctili položením vencov k pamätnej tabuli generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta a k soche Partizána pod Urpínom hrdinov Povstania.  Na akcii sa zúčastnil aj viceprimátor Jakub Gajdošík, ktorý poďakoval členom Zväzu za ich aktivity. Členka ZO Múzea SNP Viera Kováčová oboznámila prítomných s činnosťou oboch generálov počas SNP. Predseda ZO Stred Ján Žiško v príhovore pripomenul, že organizované podujatia SZPB sú dôležité preto, aby aj ďalšie generácie nezabúdali na odkaz SNP a pokračovali v boji proti novodobým prejavom fašizmu a nacizmu. Nezabúdať a pripomínať si – to by malo byť krédom našich nasledovateľov aj v budúcnosti.

Pietneho aktu pred budovou Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, kde je umiestnená pamätná tabuľa s vyobrazením povstaleckých generálov Goliana a Viesta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.