Read Time:1 Minute, 34 Second

PhDr. Ladislav Skrak, tajomník Klubu umelcov, spisovateľov a historikovpri ÚR SZPB

Foto – autor

Dňa 10. augusta usporiadala Matica slovenská odborný seminár venovaný storočnici narodenia národovca, spisovateľa, publicistu a predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča. Stalo sa tak v deň, keď sa Vladimír Mináč, táto významná osobnosť našich novších národných dejín, narodil v Klenovci. Seminár odborne garantovali Slovenský historický ústav a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej. Povedľa vstupného referátu predsedu Matice pána Mariána Gešpera odzneli odborné vystúpenia a spomienkové, resp. hodnotiace štúdie Radoslava Žgradu, Pavla Pareničku, Pavla Lomenčíka, Lukáča Perného, Zuzany Pavelcovej. Seminár osobitne podčiarkol aktivity V. Mináča, ktorými významne garantoval najmä aktívne medzinárodné pôsobenie MS, ako aj veľkorysé podmienky jej pôsobenia. Ako hosť na seminári vystúpil spisovateľ Jozef Leikert o. i. predseda nášho Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB.

   V odpoludňajších hodinách slávnostne odhalili v Rimavskej Sobote, v Aleji dejateľov, bustu Vladimíra Mináča. Podujatie organizovala Matica slovenská a Mesto Rimavská Sobota. Početné zhromaždenie občanov a hostí privítal primátor mesta JUDr. Jozef Šimko. Viacerí rečníci a hostia, o. i. syn Vladimír, ako aj predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, osobitne poslanec Národnej rady SR Robert Fico, a tiež Jozef Leikert pripomenuli mimoriadne hodnoty a význam, ako aj vlastenecký a intelektuálny odkaz osobnosti Vladimíra Mináča. Samotné výtvarné dielo spodobujúce portrét národného dejateľa vzniklo na základe výtvarnej štúdie akad. sochára Štefana Pelikána a spoluautorom je Kamil Papuček.

   Slovenský zväz protifašistických bojovníkov si pripomenie význam a odkaz tejto nezabudnuteľnej a trvale prítomnej osobnosti v našom národnom, kultúrnom, historickom a politickom dianí
na protokolárnom podujatí začiatkom septembra 2022 v Bratislave, a to spolu s oceňovaním ďalších jubilujúcich osobností post mortem, ako aj ďalších žijúcich predstaviteľov nášho umeleckého a spoločenského života.

Jedna myšlienka na článok “Odhalili bustu Vladimíra Mináča”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.