Read Time:57 Second

Foto – VHÚ a archív redakcie

Pripomienkou jubilea vzdávame poctu jednému z našich najvýznamnejších veliteľov v bojoch 2. svetovej vojny.

Otakar Jaroš sa narodil v mestečku Louny v Severovýchodných Čechách. Absolvent strednej elektrotechnickej školy, žil modernými ideálmi demokracie a humanizmu T. G. Masaryka a bol skautom a členom telovýchovnej jednoty Sokol. Svoju vojenskú službu vykonával v telegrafno prápore v Trnave. Po skončení vojenskej akadémie v Hranici sa stal v roku 1937 dôstojníkom z povolania.

Presvedčený democrat sa rozhodol pred ľudáckym režimom emigrovať do Poľska. Po dvoch neúspešných pokusoch sa mu to podarilo a dostal sa do ZSSR. Po čase sa stal veliteľom spojovacej čaty. Mal byť vysadený na Slovensku, no pre napadnutí Sovietskeho zväzu sa po internácii dostal k jednotke v Buzuluku.

Ako pripomína historik Jiří Kluc keď v Buzuluku vznikla československá jednotka, bol menovaný veliteľom 1. výcvikovej roty. Od apríla do júla 1942 odovzdával svoje vojenské skúsenosti svojim spolubojovníkom v dôstojníckej škole. Na front opäť odišiel s 1. československým samostatným poľným práporom vo funkcii veliteľa 1. roty. V marci 1943 sa stal veliteľom obrany Sokolova. Hrdinsky padol v boji s nepriateľom 8. marca 1943, v hodnosti nadporučíka. (red)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.