Read Time:4 Minute, 20 Second

Jozef Petráš, predseda OblV SZPB Trnava

Pripomenuli sme si hrdinstvo Trnavskej posádky 44 . ročníkom cykloturistickej nonstop jazdy po stopách trnavskej posádky.

Písal sa rok 1974. Pracujúci a občania vtedajšej Československej socialistickej republiky sa pripravovali osláviť  30. výročie Slovenského národného povstania. V hlavách mladých cykloturistov z Trnavy sa zrodila myšlienka netradičným spôsobom si pripomenúť okrúhle výročie SNP a hrdinskú činnosť 3500 vojakov a dobrovoľníkov z trnavskej posádky, ktorá ako jediná zo západného Slovenska sa 30. augusta 1944 vydala na pochod a zapojila do Povstania. V septembri 1944 mala táto v prvej línii  za úlohu zabrániť postupu špeciálnej jednotky SS Schill zo smeru Baťovany / dnes Partizánske / na Banskú Bystricu. V nerovnom boji padlo na Banskej pri Prievidzi 16 a v Horných Hámroch 26 príslušníkov trnavskej posádky. Mnohí boli ranení alebo sa dostali do nemeckého zajatia. Ďalší pokračovali po potlačení povstalcov do hôr partizánskym spôsobom boja až do príchodu Červenej armády a I. čs. armádneho zboru a v jeho jednotkách pokračovali v boji za oslobodenie Československa.

Po prvýkrát sa mladí cykloturisti vydali po stopách trnavskej posádky 8. augusta 1974 najprv trasou Trnava – Hlohovec – Topoľčany – Partizánske – Veľké Pole – Horné Hámre – Žarnovica – a potom ďalej, cestou  bojovníkov SNP  po trase Zvolen – Banská Bystrica – Nemecká – Brezno cez Čertovicu pod Vysoké Tatry. Napokon dorazili do táboriska medzinárodného mládežníckeho výstupu na Rysy.

Záštitu nad cyklotúrou prevzal Mikuláš Čordáš – jeden z organizátorov  zabezpečenia prevzatia a kontroly povstaleckej moci v Trnave a odchodu trnavskej posádky do Povstania . Priamy účastník bojov pri Horných Hámroch a Žarnovici. Neskôr veliteľ 4 pešieho práporu Javor I .taktickej skupiny. Veliteľ opevňovacích prác na južných prístupoch k Banskej Bystrici v úseku Kremnička. V druhej polovici októbra 1944 v úseku II. taktickej skupiny v priestore Lom nad Rimavicou – Hriňová – Utekáč. Po páde Brezna ustúpil na Vepor, kde so zvyškov práporu s bývalými príslušníkmi 2. čs. paradesantnej brigády utvorili partizánsky oddiel, s ktorým operoval v priestore Vepor – Poľana – Bukovina. Začiatkom roku 1945 sa prebil so svojou jednotkou pri Hrončeku k sovietskym vojskám a prihlásil sa do 1. čs. armádneho zboru. Tu od 18.2.1945 vo funkcii veliteľa 3. samostatného práporu automatčíkov  4. čs. brigády sa zúčastnil oslobodenia Liptovského Mikuláša, Žiliny, Vsetína a Bystřice pod Hostýnem.

Po vojne sa stal obeťou intríg a vykonštruovaných obvinení. Bol nespravodlivo  odsúdený a väznený. V roku 1969  bol Vyšším vojenským súdom oslobodený spod obžaloby a rehabilitovaný. Aktívne pracoval v atletickom a telovýchovnom hnutí.

Tradíciu cykloturistiky  založila a dodnes v nej pokračuje Telovýchovná jednota Elán Trnava, sídlisko Linčianska. Dušou podujatia je predseda Telovýchovnej jednoty Elán Mgr. Marián Rozložník,  člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Aktuálny organizačný štáb tvoria Jozef Moncman, Marián Rozložník a Mária Mariola Kovačovičová.

Zanieteným dlhoročným organizátorom bol dnes už nebohý   Eduard Krištofovič, ktorý stál pri zrode tejto vydarenej akcie v roku 1974. Tento pán často zanietene hovoril o myšlienke a vzniku tohto podujatia, ktoré má charakter vytrvalostnej jazdy. Nie sú to teda rýchlostné preteky jednotlivcov.

Od 7. do 10 júla 2022 zorganizovali 44. ročník na trase dlhej viac ako 315 kilometrov. Podujatie sa koná každoročne  s niekoľkoročnou prestávkou po roku 1990 a pandémiou covid.

Každý rok, nie inak tomu bolo aj 6. júla 2022 o 19:00 hodine v predvečer štartu cyklistickej nonstop jazdy sa konala symbolická rozlúčka s mestom a symbolický štart. Organizátori a niektorí účastníci sa stretli pri pomníku SNP na Univerzitnom námestí v Trnave , kde si položením venca a kytíce pripomenuli udalosti z roku 1944 a vzdali úctu bojovníkom v SNP.  Oblastný výbor SZPB Trnava zastupovali predseda Jozef Petráš a tajomníčka Terézia Prokopová.

Ostrý štart sa uskutočnil ďalší deň skoro ráno o 03.45 hod pri internáte Materiálovo technickej univerzity v Trnave na  ulici Jána Bottu. Potom sa viac ako 170 členný pelotón vydal po trase trnavskej posádky.

Prípravu cyklojazdy skomplikovala prekážka  –  uzavretý most cez Váh v Hlohovci. Organizátori sa rozhodli, že trasa tento rok povedie mimoriadne cez Piešťany. Celková trasa sa predľži cca o 9 kilometrov

Prvá prestávka  v Horných Hámroch o 08.00-08.30 hod. je spojená s prejavom vďaky pri pamätníku SNP a trnavskej posádky za účasti zástupcov Obecného úradu a obyvateľov obce.

Obedňajšia prestávka bola od 10.30 – 11.15 v Strážoch nad Zvolenom.

Ďalšia  o 12.45 – 13.15 v Nemeckej spojená s prejavom vďaky pri pamätníku Vápenka.

Tradíciou je zoradenie peletónu pri horskom hotely na Čertovici a pod Štrbským plesom.

Príchod do táboriska v Tatranskej Lomnici – hotel Tatranec bol okolo 20.00 hod.

Vyše dvanásť hodín čistého času v sedle bicykla, 315 km v nohách, bezmála 3500 nastúpaných výškových metrov na trase Trnava – Tatranská Lomnica. To sú základné čísla cyklojazdy Trnava – Rysy, ktorá v roku 2022 absolvovala už svoju 44. púť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.