Read Time:1 Minute, 32 Second

Branislav Balogh

Foto – fb Marian Majer

Dnes si Slovensko pripomína výročie narodenia významného štátnika, dôstojníka a vedca Milana Rastislava Štefánika.

V jeho rodných Košariskách sa uskutočnilo dôstojné spomienkové podujatie za účasti veteránov 2. svetovej vojny, štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariána Majera, štátneho tajomníka ministerstva kultúry Radoslava Kutaša, náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka  a ďalších hostí. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bol zastúpený tajomníkom Ústrednej rady SZPB Viliamom Longauerom

Čestný prvý veniec položili účastníci národno-oslobodzovacieho boja člen predsedníctva ÚR SZPB Karol Kuna a Branislav Tvarožek, posledný člen strážnej jednotky generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana.

Karol Kuna k osobe Štefánika uviedol: Bol géniom svojej doby, po odbornej a aj po politickej stránke. Pre dnešok je vzorom človeka, ktorý sa napriek chatrnému zdraviu vedel presadiť a prakticky z vojaka sa vypracoval až na generála armády. Zaslúži si našu vďaku, za organizovanie légii v Rusku, v Taliansku a aj za aktivitu na Juhoslovanskom fronte. Priazeň francúzskych politických špičiek  využil na sprostredkovanie kontaktov pre politikov z Českých krajín a Slovenska. Svoj um využil aj pri úspešnej evakuácii našich občanov zo Sovietskeho Ruska.

Na slová K. Kunu nadviazal Branislav Tvarožek: Musíme si uvedomiť, že keby nebolo Štefánika, zrejme sa tak ľahko nerozpadne monarchia a nevznikne Česko-slovenská republika. Jeho význam je práve v onom majstrovstve spájať rôzne tábory a diplomaticky zdôvodniť vznik nového štátu. Dnes s odstupom vyše storočia mnoho z nás zabúda, že bez ČSR by sme dnes pravdepodobne neboli moderným, hrdým a samostatným národom v Európe. Mrzí ma, ak sa pre rôzne dôvody v národe, či v školstve umenšuje význam medzivojnového obdobia pre budovanie mladej slovenskej inteligencie a modernej štátnosti.

 Dnes sa zároveň začína trojdňový sprievodný program v Košariskách Štefánikove dni a v nedeľu sa uskutoční Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika organizovaný Medzinárodný pochod k pocte M. R. Štefánika so štartom na námestí v Brezovej pod Bradlom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.