Read Time:2 Minute, 5 Second

Ilustračná foto

V Bratislave, 12. júla 2022

Vážené dámy, vážení páni,

obraciam sa na Vás touto formou s výzvou a prosbou, aby ste na vašom najbližšom zasadaní vyhoveli protestu generálnej prokuratúry v súvislosti s pomenovaním jednej z ulíc Vašej obce po vojnovom zločincovi Jozefovi Tisovi. Tento list Vám posielam ako vedúci predstaviteľ najväčšej slovenskej organizácie, združujúcej priamych účastníkov boja za slobodu Slovenska spred takmer 80 rokov. Prosím, aby ste neprepásli jedinečnú príležitosť vyhovieť zákonu a vyjadriť úctu a solidaritu desaťtisícom obetí holokaustu a vyvražďovania a vypaľovania slovenských obcí.

Ako dozaista viete, náš postoj nepodlieha „módnym trendom“. Odstráneniu názvu ulice „Dr. Jozefa Tisa“ venuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) pozornosť už takmer 30 rokov. O to viac, že vtedajšie obecné zastupiteľstvo zákerne premenovalo ulicu, ktorá niesla pomenovanie po varínskom rodákovi, kapitánovi Ladislavovi Pfliegelovi, hrdinovi SNP, ktorý zahynul v Povstaní ako veliteľ lietadla druhej paradesantnej brigády v roku 1944.

V súvislosti s právnou kvalifikáciou, ktorú zvolil prokurátor GP pripomíname, že Jozef Tiso nesie osobnú zodpovednosť za vraždenie a zabíjanie desať tisícov slovenských občanov v koncentračných táboroch, ale aj vo vápenke v Nemeckej, či dokonca v zámerne zapálených domoch so živými civilmi vnútri na Kališti a inde. Zdôrazňujeme, že Jozef Tiso do posledných dní vyjadroval verejnú podporu a „vernosť“ Adolfovi Hitlerovi, ktorého verejne deklarovaným cieľom (najmä v programe Mein Kampf) bola likvidácia, či aspoň totálne vysídlenie Slovákov do nehostinných oblastí na Síbiri.

Svoju osobnú podporu vojakom oddielov SS pri vraždení Židov, slovenských žien, deti, starcov a stareniek, ako aj vypaľovaní slovenských dedín prejavil Jozef Tiso verejným vyznamenávaním nacistických hrdlorezov na námestí v Banskej Bystrici. Zároveň upozorňujeme, že Jozef Tiso bol uznaný za vojnového zločinca všetkými hlavnými spojeneckými krajinami a odsúdený ako vojnový zločinec v súlade s medzinárodným pravidlami retribučného súdnictva. Nejde o politické, ale o demokratické justičné rozhodnutie, ktoré práve preto nikto nikdy nezrušil a tento rozsudok je dodnes platný.

Vážené dámy a páni,

na záver Vás ešte raz vyzývam, aby ste rešpektovali právnu kvalifikáciu generálnej prokuratúry a názov „Dr. Jozefa Tisa“ vymazali zo zoznamu pomenovaní ulíc vo Varíne. Zároveň využívam túto možnosť, aby som Vám navrhol návrat k pomenovaniu tejto ulice po kapitánovi Ladislavovi Pfliegelovi. Redaktori našich zväzových novín Bojovník zopakovali ponuku prispieť na náklady spojené s premenovaním.

S úctou

Pavol   S e č k á r,  predseda SZPB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.