Read Time:2 Minute, 9 Second

Menovanie za čestného občana Stropkova prebrala z rúk pirmátora Ondreja Brendzu dcéra kpt. Weinholda Ľudmila Klimová.

Ján Uhrík, predseda ZO SZPB kpt. Adolfa Weinholda Stropkov

Foto – Ladislav Lukáč

Mesto Stropkov dodržiava tradíciu oceňovania osobností, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta, alebo jeho propagáciu. „Významné osobnosti a kolektívy oceňujeme v Stropkove už 18 rokov a za toto obdobie pribudli na ich zozname desiatky mien nielen regionálneho, ale aj svetového významu. A všetkých spája hlavne ich vzťah k nášmu mestu a veľké životné dielo každého z nich,“ povedal po schválení menoslovu ocenených primátor Stropkova Ondrej Brendza.

V nedeľu, 22. mája 2022 sa uskutočnilo oceňovanie osobností mesta Stropkov. Čestným občanom mesta sa stal Adolf Weinhold, in memoriam, stropkovský rodák, zapojený do prípravy SNP a účastník bojov proti fašizmu. Ako veliteľ úseku povstaleckého frontu bol pri protiútoku zranený a zajatý fašistami.

Po hrdinskom rodákovi

Jeho ďalší osud je neznámy a nevie sa ani, ako skončil jeho krátky život. Pre zachovanie jeho pamiatky a pripomienky jeho vlastenectva, odvahy a hrdinstva sa členovia ZO SZPB Stropkov rozhodli prijať čestný názov Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov kpt. Adolfa Weinholda Stropkov.

Boli sme veľmi radi, keď s naším návrhom súhlasili aj priami príbuzní Adolfa Weinholda: dcéra Ľudmila Klimová a vnučka Andrea Klimová. Verejné zasadanie mestského zastupiteľstva v Stropkove sme teda využili na verejné oznámenie nášho rozhodnutia. V rámci oceňovania osobností mesta bolo prítomným rodinným príslušníkom členmi ZO SZPB odovzdané vyhlásenie o prijatí čestného názvu ZO SZPB Kpt. Adolfa Weinholda Stropkovpodpísané dcérou a vnučkou hrdinu SNP a predsedom a tajomníčkou ZO SZPB.

Radosť i záväzok

Toto vyhlásenie nás napĺňa hrdosťou aj zaväzuje. Čestným názvom chceme uviesť meno Adolfa Weinholda do každodenného života, ale zároveň budeme pátrať po jeho osude aj o okolnostiach, ktoré ho doviedli k prípravám a účasti v SNP. A v neposlednom rade oboznamovať s jeho hrdinstvom našu mládež najmä na besedách o protifašistickom odboji na školách.

Fašizmus opäť dvíha hlavu a s podporou medzinárodnej reakcie „otravuje život“ obyčajným ľuďom. Tak ako pred takmer 80 rokmi sa našli odvážlivci, ktorí sa fašizmu postavili aj za cenu vlastného života do cesty, nájdu sa aj dnes a nedovolia neofašizmu zvíťaziť.

Nás teší, že jeden z hrdinov boja proti fašizmu a SNP sa narodil v Stropkove a na Stropkov nezabudol. Bolo to jeho rodisko a dedovizeň. Teší nás to a zároveň zaväzuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.