Read Time:1 Minute, 27 Second

Štefan Haviar, člen ZO SZPB gen. Viesta Revúca

     Po dvojročnej prestávke vyvolanej covidovou pandémiou zasadli členovia ZO SZPB gen. Viesta Revúca za rokovací stôl, aby zhodnotili dvojročné obdobie od hodnotiacej členskej schôdze v januári 2020.

     123 prítomných členov po splnení náležitostí na konanie výročnej členskej schôdze si vypočuli správu predsedu ZO  Jána Kochana. I keď činnosť organizácie značne ovplyvnila pandémia, výbor ZO rešpektujúc hygienické opatrenia sa stretával a organizoval rôzne podujatia. Zorganizoval oslavy oslobodenia mesta, oslavy víťazstva nad fašizmom,  130. výročie narodenia  rodáka gen. Rudolfa Viesta, spomienku na povstaleckého básnika Janka Brocku a to  jeho 75. výročie úmrtia a oslavy SNP. 

     Predseda ZO kladne zhodnotil aj stav členskej základne, ktorá k dnešnému dňu má 216 členov, čím sa zaraďujeme medzi najpočetnejšie organizácie na Slovensku. V nasledujúcom období bude naša činnosť orientovaná na napĺňanie stanov SZPB. S víziou budúcich podujatí predseda svoj príhovor ukončil.

     V diskusii veľmi dojímavo vystúpil jeden z posledných žijúcich partizánov pán Vladimír Strmeň, ktorého sme ako hosťa privítali na našej členskej schôdzi. Prítomným priblížil svoju činnosť v období SNP, keď v ťažkých životných podmienkach so zbraňou v ruke pomáhal na rôznych miestach oslobodzovať našu vlasť. Svoj optimizmus preniesol do akordeónového vystúpenia známych partizánskych a slovenských ľudových piesní. V príhovore zdôraznil, aby sme šírili pravdu o našom oslobodení  a uctili si bojovníkov za slobodu.

     Výročná členská schôdza zvolila výbor ZO, predsedu ZO, delegátov na oblastnú konferenciu, zjazd a návrh na predsedu oblastného výboru. Predsedom našej ZO bol jednomyseľne zvolený doterajší predseda p. Ján Kochan.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.