Read Time:1 Minute, 3 Second

 Július Feješ, predseda ZO SZPB Detva

 foto – Jaroslav Švábenský

Oslavy 77. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom v Detve sa konali 6. mája o 13:00 hod. na námestí pri pamätníku padlých hrdinov. Vence a kytice ku pamätníku položili zástupcovia samosprávneho kraja na čele s podpredsedom BBSK Romanom Malatincom, zástupcovia Okresného úradu v Detve na čele s prednostkou Ivanou Hukeľovou, Mestského úradu v Detve vedeného primátorom Jánom Šufliarským, zástupcovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Detve, predstavitelia politických strán a hnutí, zástupcovia dôchodcovských organizácií i poslankyňa NR SR Denisa Saková.

Po položení vencov a kytíc začali oslavy hymnou, ktorú zaspievali členovia spevokolu SENIOR pri Dennom centre č. 3 v Detve. Účastníkom sa prihovorila prednostka Okresného úradu v Detve RNDr. Ivana Hukeľová, ktorá upozornila na historický význam tohto sviatku, ktorým bolo dovŕšené  víťazstvo spojeneckých síl nad fašizmom. Členovia spevokolu SENIOR potom zaspievali hymnickú pieseň, čím sa oficiálna časť osláv skončila.

Členovia ZO SZPB Detva sa potom zúčastnili členskej schôdze, ktorej sa zúčastnil aj primátor Ing. Ján Šufliarský. Po ukončení členskej schôdze sa účastníci i hostia presunuli do záhradných priestorov Denného centra č. 4, kde im členovia výboru pripravili chutný guľáš i  ďalšie občerstvenie. Členská schôdza tak prešla do neformálnych rozhovorov i návrhov a námetov na ďalšiu činnosť našej organizácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.