Read Time:1 Minute, 26 Second

Pavol Sečkár s Viliamom Longauerom privítali na pôde SZPB predstaviteľov JDS Valériu Pokornú, Alojza Luknára a Martina Halasa (celkom vpravo).

Jozef Ťažký

Foto – Ladislav Skrak

Na ústredie SZPB 31. mája zavítali predstavitelia Jednoty dôchodcov Slovenska Valéria Pokorná, Martin Halas a Alojz Luknár. Rokovali s predstaviteľmi nášho Zväzu na čele s predsedom Pavlom Sečkárom.

Témou bola spolupráca a výhľad do budúceho obdobia, no predovšetkým  zhodnotenie situácie, v ktorej sa nachádza tzv. strieborná generácia tvoriaca značnú časť aj členskej základne SZPB, a tak obe organizácie v tomto smere spájajú spoločné úlohy i povinnosti.

Vláda zradila antifašistický odkaz

V spoločnom vyhlásení vyjadrilo organizácie nesúhlas, aby sa návrhy zákonov v Národnej rade SR schvaľovali stranami a poslancami s fašistickým pozadím.

Protifašistický a sociálny rozmer sú podľa zástupcov obidvoch organizácií základom fungovania demokratického štátu. Ostro odsudzujú komunikáciu so zástupcami neofašistických subjektov v  parlamente. Demokratické politické strany by mali byť sociálne, protikorupčné, ale aj antifašistické. Súčasná vláda prekročila pomyslený Rubikon a zradila protifašistický odkaz, ku ktorému sa SZPB a JDS hlásia.

Spoločná kritika extrémistických síl

„SZPB dlhodobo vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, neoľudáctvo, neofašizmus, neonacizmus a xenofóbiu,“ zdôraznil Pavol Sečkár. „V tomto období je to zvlášť významné.“

Podľa Valérie Pokornej, poverenej zastupovaním Jednota dôchodcov na Slovensku „zákony nemôže koalícia ani opozícia schvaľovať s pomocou politikov podporujúcich a prezentujúcich fašistické a iné nenávistné myšlienky. Zhodli sme sa na tom a budeme spoločne vystupovať voči týmto náladám. Odcudzujeme politikov, ktorí zľahčujú protifašistický odkaz najmä v kontexte so súčasnými udalosťami na Ukrajine.“

Na záver našich hostí previedol stálou expozíciou SZPB Za slobodu! jej kurátor a predsedu Klubu výtvarných umelcov a teoretikov pri Zväze Ladislav Skrak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.