Read Time:42 Second

Oľga Fábryová, ZO SZPB Dunajská Streda

Dunajská Streda si 77. výročia oslobodenia a skončenia druhej svetovej vojny uctila 6. mája kladením vencov pri Pamätníku padlých hrdinov.

Hlavný príhovor predniesol predseda OblV SZPB v Galante Jozef Jánsky. Vyzdvihol úlohu Červenej armády, 1. čs. armádneho zboru a protifašistických bojovníkov pri porážke hitlerovského fašizmu.  Zdôraznil, že prekrucovanie dejín je neprístupné. Hlavným posolstvom bol zmier, boj proti hnevu a nenávisti. Ľudia by sa nemali rozdeľovať, sváriť sa, štiepiť na tábory, ale naopak snažiť sa v obciach žiť v svornosti. Tá je podmienkou zdravého života národa a spoločnosti.

Chvályhodná bola početná účasť nielen členov Zväzu, ale aj žiakov ZŠ, miestneho gymnázia a ďalších sympatizantov protifašistických ideí. Na podujatí sa zúčastnil primátor Zoltána Hájosa, prednostka Okresného úradu Júlia Bubniaková, zástupcovia strany Hlas SD a viacerých spoločenských organizácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.