Read Time:1 Minute, 44 Second

Delegácia SZPB , vpredu Pavol Sečkár s Annou Bergerovou a Katarínou Frišovou, za nimi Martin Krno a Viliam Longauer

Martin Krno

Foto Jozef Ťažký a autor

V parčíku na Vajanskom nábreží v Bratislave sa tradične v Deň národných hrdinov Bulharska, ktorí zahynuli v ozbrojenom zápase za slobodu svojej vlasti, uskutočnil pietny akt s malou slávnosťou.

Zástupcovia diplomatickej misie tejto balkánskej krajiny, bulharskej menšiny na Slovensku aj štátnych a samosprávnych orgánov položili vence kvetov k pomníku od českého akademického sochára Františka Davida venovanému bulharským partizánom, ktorí bojovali pred 78 rokmi v SNP najmä na Pohroní a v susedných regiónoch.

Na podujatí sa zúčastnila i delegácia SZPB vedená jeho predsedom Pavlom Sečkárom. Pamätný deň sa spája s tragickým skonom jedného z najväčších revolucionárov a básnikov Bulharska Christom Botevom, ktorý obetoval svoj mladý život v boji proti osmanským okupantom 1. júna 1876.

„Sme hrdí na to, že medzi mučeníkmi, ktorý zahynuli za oslobodenie Slovenska od fašizmu, sú aj naši hrdinovia,“ zdôraznil v príhovore veľvyslanec Vassil Petkov. Dodal, že desiatky mladých Bulharov pôsobili v Nitrianskej partizánskej brigáde, v brigáde Jánošík a v partizánskych zoskupeniach M. R. Štefánika a pokračoval: „Oni sú večným symbolom našej družby, slovanskej solidarity a vzájomnej pomocii

„Nikdy viac nesmieme dopustiť vojnu a musíme brániť najväčšie ľudské právo – právo na slobodu,“ zdôraznil Petkov a súčasne vyjadril hlbokú vieru a nádej, že sa vojna na Ukrajine v čo najkratšom čase skončí a nastolí sa mier, ktorý ukončí ľudské trápenia a obete. „Vojna nikdy nemôže byť riešením akejkoľvek otázky, musí sa okamžite skončiť!“

Na záver podujatia sa predstavili v krátkom literárnom programe žiaci Bulharskej základnej školy a gymnázia Ch. Boteva v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.