Read Time:1 Minute, 21 Second

Branislav Balogh

Foto – obec Brezovica

V piatok 03.06.2022 sa o 12.00 hod. uskutočnilo  v jeho rodnej Brezovici (okres Sabinov) slávnostné odhalenie busty brigádneho generála i. m. Imricha Jacko Lysáka pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia.

Imrich Jacko Lysák pôvodne nadporučík pechoty prebehol v máji 1943 spolu so stotníkom (kapitánom) Jánom Nálepkom a poručíkom Michalom Petrom k partizánom generála Saburova. Stal sa veliteľom protitankovej roty 2. československého pešieho práporu 1. československej samostatnej brigády. Padol v boji 30. 12. 1943 pri oslobodzovaní obce Ruda na Ukrajine. V deň 75. výročia SNP ho prezidentka Zuzana Čaputová menovala do prvej generálskej hodnosti.  

V úvode podujatia prítomných privítal starosta Ladislav Hodoši a s príhovormi vystúpilo  viacero pozvaných hostí. Folklórnym vystúpením podujatie obohatili členovia DFS Briezka. Následne sa uskutočnilo slávnostné odhalenie busty generála i.m. Imricha Jacko Lysáka. Po odhalení busty nasledovala hymna, čestná salva a prelet vojenského vrtuľníka ponad našu obec. V spoločenskej sále sa konala beseda s autorom busty akademickým sochárom Ladislavom Sabom, príslušníkmi Ozbrojených síl SR a rodinou Imricha Jacko Lysáka. Okrem starostu obce patrí veľká vďaka iniciátorovi osadenia busty, dlhoročnému pedagógovi Ekonomickej univerzity V Bratislave, bratovi jubilanta Ladislavovi Jacko-Lysákovi.

ÚR SZPB bola zastúpená tajomníkom Viliamom Longauerom, OblV Prešov podpredsedom Jánom Krajkovičom a bývalým predsedom  Jozefom Čorbom, OblV Stará Ľubovňa predsedom Václavom Homišanom, Klub generálov genmjr. Ján Čmilavský a za OS SR bol prítomný brig. gen. Slavomír Verčimák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.