Read Time:1 Minute, 9 Second

František Ruščák,

Helena Popovičová, kronikárka Oblastného výboru SZPB v Prešove

Foto – pplk. v. v. Juraj Dorko

Oblastná organizácia SZPB brigádneho generála in memoriam Imricha Jacko-Lysáka v Prešove ocenila svojho člena Doc. PhDr. Františka Ruščáka , CSc.,  ktorý sa dožil vlani svojho životného jubilea – 80 rokov, mimoriadnou medailou generála Jána Nálepku-Repkina.

Pandemické opatrenia nedovoľovali zrealizovať túto milú udalosť v roku 2021.

František Ruščák, je bývalý vysokoškolský učiteľ na Prešovskej univerzite v Prešove a spoluautor publikácie  „ V boji za slobodu“  – Protifašistický odboj v prešovskom regióne v rokoch  1939 – 1945, ktorá bola uvedená do života  v r. 2020. Publikácia je určená pre základné a stredné školy v Prešovskom regióne ako pomôcka učiteľom dejepisu na výuku moderných regionálnych dejín. Pán Ruščák je synom priameho účastníka protifašistického odboja, príslušníka 1.čs. arm. zboru Františka Ruščáka st., ktorého vojnový príbeh je opísaný v spomínanom zborníku.

František Ruščák je autorom mnohých zbierok básní. Tie, s protivojnovým a protifašistickým obsahom sa využívajú – recitujú pri pietnych spomienkach na počesť jednotlivých výročí NOB v Prešove a v blízkom okolí.

Aktu odovzdania medaily sa zúčastnili členovia autorského a zostavovateľského kolektívu zborníka, bývalí kolegovia Františka Ruščáka z PU a bývalý veliteľ VÚ v Trebišove, ktorý niesol historický názov – 55. msp hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku , dnes  generálmajor vo výslužbe Ján Čmilanský.

Odovzdanie mimoriadnej medaily sa zrealizovalo pred obrazom kpt. Jána Nálepku-Repkina.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.