Read Time:2 Minute, 22 Second

Každoročné spomienkové podujatie na Krpáčove.

Brezno

Branislav Balogh

Foto – archív redakcie

Na základe výzvy vedenia SZPB redakcia Bojovníka postupne oslovuje všetky oblastné výbory zväzu s  otázkami, aby sme čitateľom Bojovníka predstavili aktuálnu činnosť našich regionálnych štruktúr.

Dnes odpovedá Ján Šulej, tajomník OblV SZPB Brezno

Ako pandémia ovplyvnila Vašu činnosť?

Výrazne. A to najmä v prvom a štvrtom štvrťroku minulého roka. Len v menších skupinkách sme si uctili položením kytíc k pomníkom padlých 76. výročie oslobodenia Brezna a obcí okresu a 76. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Nekonali sa ani prechody, ktoré k týmto výročiam pripravovali ZO SZPB našej oblastnej organizácie. Najväčšiu pozornosť sme venovali príprave regionálnych osláv 77. výročia SNP pri pamätníku 2. československej paradesantnej brigády na Krpáčove. S ich priebehom bola všeobecná spokojnosť, čo potvrdili aj účastníci z oblastných organizácii Banská Bystrica, Poprad, Bratislava, Žiar nad Hronom a Zvolen.

Zúčastnili sme sa na 15. stretnutí generácií na Kališti, centrálnych oslavách 77. výročia SNP v Banskej Bystrici, otvorení a ukončení Prechodu SNP Nízkymi Tatrami z Telgártu do Španej Doliny, výstupe na chatu M. R. Štefánika pri príležitosti 141. výročia jeho narodenia, na stretnutí pri Asmolovovej chate v Lomnistej doline počas prechodu Chabencom, otvorení obnoveného vojnového cintorína v Háji Nicovô.

V priebehu 3. štvrťroka sa konali členské schôdze vo väčšine ZO SZPB. V januári tohto roku si členovia ZO SZPB v obciach východnej časti okresu Brezno i v samotnom Brezne v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy na pietnych aktoch pripomenuli 77. výročie ich oslobodenia. Aj napriek pandémii sa konali dve zasadnutia oblastného výboru a šesť zasadnutí jeho predsedníctva.

Keďže pandémia doznieva, aké sú vaše aktuálne plány?

V roku 2022 chceme zamerať pozornosť na aktivovanie činnosti v menších ZO, ktoré dlhodobo stagnujú a výchovu nových, najmä mladých funkcionárov. Pandémia ovplyvnila aj prijímanie nových členov. V roku 2021 sme prijali iba 29 nových členov, čo je podstatne menej ako v minulosti. Napriek tomu dlhodobo udržujeme členskú základňu v počte nad tisíc platiacich členov v 25 ZO. Máme dobrú spoluprácu s orgánmi miestnej štátnej správy a s väčšinou samospráv, ktoré v rámci svojich možnosti finančne a materiálne podporujú činnosť ZO.

Ako sa vám darí pracovať s mládežou?

Pre pandémiu sa nekonali základné ani okresné kolo súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Práca s mládežou sa nám darí vďaka dobrej spolupráci s mučiteľmi dejepisu v ZŠ Brezno Pionierska 2 a 4, ZŠ Pohorelá, ZŠ  Čierny Balog a ZŠ Polomka. V spolupráci s pani učiteľkou Annou Pravotiakovou pripravujeme založenie Klubu mladých priateľov SZPB v ZŠ Pohorelá. Žiaci základných škôl okresu Brezno sa pravidelne podieľajú na kultúrnom programe pri oslavách a pietnych aktoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.