Read Time:2 Minute, 19 Second

Ján Rohár

Foto – autor

Pri príležitosti 186. výročia vychádzky študentov Evanjelického lýcea v Bratislave pod vedením Ľudovíta Štúra na starobylý Devín prijala delegácia SZPB 26.apríla pozvanie Matice slovenskej na Národný pochod na Devín.

Pekný slnečný deň využilo viacero členov SZPB v Bratislave na menší výlet. Vstup na hrad bol pri tejto príležitosti bezplatný. Výlet Štúrovcov na hrad Devín sa považuje za jeden z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. SZPB sa aj vo svojich stanovách hlási k demokratickému a humánnemu odkazu slovenského národno-emancipačného hnutia začatého práve Štúrovcami.

Na tomto odkaze Zväz stavia aj spoluprácu s Maticou slovenskou, ktorá každoročne organizuje Národný výstup na Devín.  Tento rok, ktorý Matica slovenská vyhlásila za rok odkazu Štúrovcov bol výnimočný aj v tom, že sa podujatia vôbec prvýkrát osobne zúčastnil aj predseda SZPB Pavol Sečkár. Spolu s ním sa na starobylý Devín vydala aj priama účastníčka SNP Anna Bergerová, predseda Oblastného výboru Bratislava Martin Krno či tajomník Klubu spisovateľov, historikov a umelcov pri ÚR SZPB Ladislav Skrak.  S príhovormi pred slávnostným kladením vencov vystúpili viacerí predstavitelia Matice slovenskej ako aj predseda Mladej matice Marek Nemec. Za hostí sa prihovoril generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko. 

Matica slovenská na akciu prizvala aj predstaviteľov najmladšej generácie a to žiakov ZŠ Dubová ako aj študentov gymnázia L. Novomeského. Po skončení pietneho aktu dostali deti možnosť zapojiť sa do kvízu, v ktorom odpovedali na otázky súvisiace s výstupom Štúrovcov na Devín. Pani Bergerová bola doslova dojatá, slzy sa jej tlačili do očí, keď videla s akým záujmom a vedomosťami pristúpili žiaci prvého stupňa ku kvízu. Na samotný záver podujatia predstavitelia Matice slovenskej zahrali dobovú scénku pripomínajúcu výstup Štúrovcov a každý detský účastník dostal po vzore Štúrovcov svoje vlastné slovanské meno.

Po skončení podujatia, sa prítomní presunuli na EBF UK kde nasledovala prednáška o význame Štúrovcov pre Slovensko. Prednášky Lukáša Perného sa okrem žiakov gymnázia zúčastnil aj predseda MS Marián Gešper. Ten následne v prívete zdôraznil význam štúrovskej generácie pre súčasnosť. Pripomenul, že vďaka ich nezlomnému úsiliu nás nepostihol osud Moravanov alebo Rusínov. V rámci osobného rozhovoru s biskupom Eľkom mu predseda SZPB odovzdal zborník prác žiakov z aktivity 75 ruží víťatsva nad fašizmom. Biskup ocenil aktivity SZPB, najmä prácu s mládežou. Pripomenul, že na to aby sme mohli zapáliť iných pre aktivity musíme sami v srdci horieť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.