Read Time:1 Minute, 1 Second

Redakcia

Ráno 28. 4. 2022 dotĺklo srdce pánovi profesorovi Pavlovi Mešťanovi, DrSc. Rodený Bratislavčan, bol známy svojou spoločenskou angažovanosťou v prospech propagácie židovskej histórie a kultúry na Slovensku. V mene ÚR SZPB vyjadruje svoju úprimnú sústrasť predseda SZPB Pavol Sečkár a ďakuje za dlhoročné priateľstvo a spoluprácu.

Detstvo a mladosť prof. Pavol Mešťan prežil v Novom Meste nad Váhom, ktorého bol čestným občanom. Po maturite na tamojšom gymnáziu pokračoval v štúdiu na FFUK v Bratislave, aprobácia slovenský jazyk a dejepis. Potom pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Obzor, neskôr sa stal vysokoškolským pedagógom (1971 – 89).  Bezmála tri desaťročia bol riaditeľom Múzea Židovskej kultúry, ktoré sa na múzeum pretransformovalo práve vďaka nemu.

Záznam z otvorenia dokončenej expozície v Múzeu holokaustu v Seredi 11. 2. 2022. autor Ladislav Skrak

Zasadzoval sa o vydávanie kníh, známou je edícia MŽK Judaica Slovaca. Za prínos k židovskej kultúre mu minister kultúry Ivan Hudec udelil cenu Chatama Sófera. Pomáhal svojimi odbornými radami pri viacerých zahraničných cestách ústavných činiteľov do Izraela a naopak, rád a často vítal zahraničných predstaviteľov na Slovensku. Aktívne sa zúčastňoval na podujatiach SZPB, ktorého zájazdy pravidelne navštevujú múzeum v Seredi. Stál pri vzniku Múzea holokaustu v Seredi. Bojovník s ním v minulom roku uskutočnil rozhovor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.