Read Time:3 Minute, 6 Second

podpredseda SZPB Norbert Lacko s manželkou si uctili pamiatku Jána Palárika.

Branislav Balogh

V deň, keď si Slovensko pripomína 200. výročie narodenia významného dramatika,  katolíckeho kňaza a národného dejateľa Jána Palárika 27. 4. obec Majcichov kde zomrel zorganizovala oslavu jeho narodenia.

Po svätej omši sa obyvatelia obce a hostia presunuli k hrobu Jána Palárika, kde starosta obce Tibor Marek predniesol krátky príhovor o živote a diele tohto velikána. Vence okrem Majcichova položilo aj niekoľko starostov obcí, kde počas života Palárik pôsobil. Okrem nich nechýbal predseda MS Marián Gešper a podpredseda SZPB Norbert Lacko.                                                                             

Predseda MS pripomenul: Palárik položil základy mnohých inštitútov, ktoré sú základmi našej spoločnosti ako aj Slovenskej republiky, následne upozornil na jeho politickú kariéru, politická strana tzv. Nová škola sa snažila nájsť cestičku v otvorenom mori Uhorska. Usiloval o založenie Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha a samostatnú cirkevnú provinciu. Na otázku o jeho odkaze vystihuje stručne: Jeho odkaz je, že treba pevne stáť na svojich ideových presvedčeniach ale súčasne  hľadať cestu kompromisu.

Hlavnou atrakciou je pamätnej izba

Tá sa nachádza v kaštieli grófa Zichyho pri hlavnej ceste. Na význam rekonštrukcie sme sa spýtali starostu: Rekonštruovaním tejto izby otvorenej na sté výročie úmrtia 1970 udržiavame odkaz a dielo Jána Palárika. Po prestrihnutí pásky a požehnaní izby administrátorom Petrom Gibom, mohli uvidieť interiér izby. Ten sa priznal, že so znalosťou  siedmich jazykov je mu Palárik vzorom rozhladeného kňaza. Priestor sa skladá z troch miestností. Prvou je menšia miestnosť s vyučovacími materiálmi, kde sa žiaci nie len naučia o našich dejateľoch ale si aj precvičia čítanie s porozumením.

Daniel Bešina z katedry muzeológie FF UKF v Nitre zdôraznil, že sa jej pracovníci pri rekonštrukcii snažili o pôvodnosť interiéru. Na rozdiel od starej izby, sú v nej dnes uložené originálne tlače a materiály. Ubratím textov sa pristor otvoril a ten doplnili o plagáty s tematickými okruhmi.

Učiteľ musí učiť o osobnostiach

 V hlavnej miestnosti, sú rozložené originálne predmety spojené s jeho životom. Vďaka textom sa čitateľ zoznamuje s jeho štúdiami, dielom a prácou. Neustále sú na  obrazovke premietané časti jeho literárneho diela. V strede je vytrína s Rímskym misálom a za ňou dominuje postava Palárika hľadiaceho cez okno na veľkú fotografiu starého Majcichova.  Vo poslednej miestnosti je niekoľko kusov poľnohospodárskeho náčinia, kroje a informácie o obci a regióne.

Riaditeľ ZŠ so ZUŠ v Majcichove Martin Bodis iniciátor rekonštruckie pamätnej miestnosti priblížil, že ZŠ po jeho príchode  prijala meno Jána Palárika do názvu. Bolo tu priveľa textov a deti to nudilo a snahou bolo prispôsobiť ju na dnešnú dobu. Dodal: Je tu veľa exponátov vyvolávajúcich zážitkové momenty. Na otázku o znalostiach detí odpovedá jasne: Deti vedia o osobnostiach málo. Dnes sa totiž podľa vzdelávacích štandardov neučíme osobnosti ale žánre. Je preto úloha učiteľov, aby osobnosti vkladali do preberanej látky.

Bohatý kultúrny program

Program v kultúrnom dome začal pomerne atypicky. Starosta privítal hostí, harmonikár sa potmehúcky pozrel na podpredsedu SZPB a sálu rozozvučali tóny talianskej protifašistickej hymny Bella Ciao. Norbert Lacko, toto milé gesto ocenil náležitým potleskom. Nasledovali ľudové piesne, žiaci predviedli dojímavé divadlo o živote jubilanta.

Predseda MS v príhovore vyzdvihol výročia viacerých osobností v tomto roku a nevynechal ani Alexandra Dubčeka. Význam štúrovskej generácie ktorá miesto finančného kapitálu rozvíjala vzdelanostný, boj o svojbytnosť národa a nutnosť vážiť si osobnosti dôstojne uzavreli kultúrny program.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.