Read Time:1 Minute, 58 Second

Ján Hamar, predseda OblV SZPB Levice

Dnes 27.apríla 2022 sa lúčime s priamim účastníkom SNP pánom  Jánom Krutým. Narodil sa v Brezovej pod Bradlom v r. 1925, Meštianku chodil a ukončil v. Brezovej/Br., Ukončil aj  ekonom .akadémiu a rok chodil na Vojenskú akadémiu vo Vyškove.   Ako technický pracovník ,až do odchodu na dôchodok, pracoval v SES Tlmače.

      Od vzniku Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pracoval v ZO SZPB Levice neskoršie v Tlmačoch a v Čajkove.  Niekoľko rokov zastával v ZO rôzne funkcie od člena výborov až po funkciu Predsedu 2. ZO v Leviciach.

     Po zmene v našej spoločnosti v r.1989 stal sa členom Predsedníctva Okresného výboru a od roku 1999 až do roku 2008  sa stal Predsedom Okresnej organizácie SZPB.  V zložitom období sa mu podarilo zachovať členskú základňu okresnej organizácie napriek tomu že v tomto období sa už museli dôstojne rozlúčiť z mnohými spolubojovníkmi. Jeho krédom sa stala práca z Mladou generáciou kde až do vysokého a zdraviu umožňujúceho veku  uskutočnil veľmi  veľa besied a prednášok.

          Už v mladom veku pochopil čo je to fašizmus a odsudzoval politiku vtedajšieho Klérofašistického štátu, vyslania slovenských chlapcov na východný front proti Sovietskemu zväzu ako i začaté deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov  Z počutia o zverstvách nemeckých vojsk na obyvateľstve v ZSSR sa  utvrdzoval pocit nutnosti bojovať proti tomuto zlu.

      Preto od výzvy SNR 29 azgusta 1944, vstupuje do radov Partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika do skupiny Jána Reptu, ktorá mala vyvíjať činnosť v regióne na Záhorí, ktorý dobre poznal a čo uvedená partizánska skupina využívala.  Zúčastnil sa na mnohých diverzných akciách proti nemeckým okupantom na železničných tratiach a tuneloch od Starej Turéj až po Kúty.  Nemalý podiel mal aj na nadviazaní spolupráce medzi partizánskou skúpinou a ilegálnymi organizáciami v okolí Starej Turej.  Jeho bojová púť sa skončila 27. apríla 1945 kedy s vojakmi Červenej armády oslobodili Brezovú pod Bradlom jeho rodnú obec.

          Za jeho prácu v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov bol viac krát odmenený vysokými zväzovými a štátnymi vyznamenaniami.

Česť jeho pamiatke  !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.