Read Time:2 Minute, 23 Second

Branislav Balogh

Na základe výzvy vedenia SZPB redakcia Bojovníka postupne oslovuje všetky oblastné výbory zväzu s  otázkami, aby sme čitateľom Bojovníka predstavili aktuálnu činnosť našich regionálnych štruktúr.

Dnes odpovedá , predseda OblV Jaroslav Bulko.

Ako pandémia ovplyvnila Vašu činnosť?

Samozrejme, že ju významne narušila. Najmä pokiaľ ide o osobný styk s členskou základňou. Na roky 2020 – 2021 sme spracovali plány práce a podujatí. Našu činnosť sme museli dosť obmedziť. S predsedami ZO sme boli v telefonickom alebo elektronickom styku. Všetkým ZO oblastný výbor zaslal písomné pokyny pre činnosť v tomto období. Spomienky na oslobodenie miest a obcí základné organizácie spoločne s oblastným výborom riešili cez starostov a primátorov.

Dokázali ste využiť obdobia dočasného uvoľnenia opatrení?

Všetky výročia sme si uctili v úzkom kruhu položením vencov k pamätníkom. Činnosť kancelárie oblastného výboru nebola obmedzená. Individuálne sme riešili všetky otázky o ktoré požiadali predsedovia a členovia ZO. V druhom polroku 2021 sa nám podarilo zorganizovať poznávacie aktivity po stopách SNP a druhej svetovej vojny. Navštívili sme pamätník Slavín a Slávičie údolie, Krpáčovo, Kalište, Bradlo, pamätník Trnavskej posádky SNP, pamätníky na Orave. Zúčastnili sme sa partizánskej prehliadke v Detve a navštívili sme aj pamätník SNP v našom regióne v Hronskej Dúbrave. Nepodarilo sa nám zabezpečiť najdôležitejšiu úlohu a to získať ročne 40 nových členov. V roku 2020 sme prijali 37 a v roku 2021 19 členov do radov SZPB.

Ovplyvnil súčasný konflikt na Ukrajine vašu činnosť? Aké sú vaše plány v tomto roku?

Organizačne neovplyvnil, ale po psychickej stránke áno. Ťažko sa vysvetľuje starším členom, prečo došlo k takejto reakcii zo strany vedenia Ruskej federácie. Na zasadnutí oblastného výboru, na oslavách oslobodenia mesta Žiar nad Hronom a na hodnotiacich schôdzach ZO sme vyjadrili zásadný nesúhlas s napadnutím Ukrajiny. Nesmierne je nám ľúto straty ľudských životov, najmä civilistov, ale napokon aj vojakov.

Aké sú vaše plány v tomto roku?

Vyzvali sme našich členov, aby prispeli na transparentné účty na pomoc pre utečencov. Na tento rok máme spracované plány, ktoré dúfame, že splníme a ich plnenie nebude ovplyvnené nepriaznivými okolnosťami. V plnom rozsahu si chceme pripomenúť výročia ukončenia druhej svetovej vojny, SNP a Duklu. Podľa finančnej situácie chceme pokračovať v poznávaní miest, kde sa odohrávali boje v SNP a druhej svetovej vojny.

Ako sa vám darí pracovať s mládežou?

Súčasná situácia je dosť zložitá. V minulých rokoch sme pripravovali tradičnú súťaž Medzníky II. svetovej vojny i ďalšie aktivity, ale všetko nám zmarila pandémia. Na tomto úseku máme veľmi dobrú spoluprácu s Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. Na školy nebolo dovolené chodiť a v styku sme len individuálne cez členov komisie pre mládež a školstvo s niektorými riaditeľmi škôl a učiteľmi dejepisu. Dá sa povedať, že práca zostala len na týchto stykoch. Najmladších členov máme v ZO Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom – 20 – 24 rokov. Žiaci ZŠ ročníky 6 – 9 sa pravidelne zúčastňujú spomienkových zhromaždení, kde si pripomíname významné výročia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.