Read Time:1 Minute, 15 Second

Ján Rohár, foto: Branislav Balogh

Zachovajme pamiatku tých, ktorí za nás bojovali a vážne si mier! Takýmto zvolaním sa v deň 77. výročia oslobodenia mesta Senec, 1.apríla, prihovoril primátor Dušan Badinský prítomným občanom a členom SZPB. V krátkom prejave pred položením vencov zdôraznil, že je nutné odlišovať minulosť, nezamieňať si ju so súčasnosťou a niesť odkaz tých, čo položili životy za našu slobodu.

Význam pripomínania si oslobodenia mesta zvýraznil aj predseda ZO SZPB Senec Zdenko Marton. Slávnostného položenia venca k pamätnej tabuli osloboditeľov mesta sa zúčastnilo viacero členov SZPB, vrátane tajomníčky ZO Ireny Lackovej ako aj najstaršieho člena Ladislava Neuwirtha, čerstvo oceneného medailou M. R. Štefánika I. triedy.

Po skončení spomienky, pozval primátor prítomných členov SZPB na krátke stretnutie v zasadačke mestského úradu. V rámci príjemnej a konštruktívnej debaty ocenil možnosť znovu sa po skončení pandémie stretnúť s členmi SZPB. Spoločne so Zdenkom Martonom oznámili plán na zorganizovanie väčšieho podujatia venovaného 78. výročiu SNP a 30.výročiu prijatia Ústavy SR. 

Mesto Senec bolo oslobodené 1. apríla 1945 jednotkami 2. Ukrajinského frontu Červenej armády pod velením maršala Maliovského. Červená armáda vstúpila do Senca od východu, z Réce a postupovala po Štefánikovej ulici. Druhý prúd vojska postupoval od Sládkovičova na železničnú stanicu, aby prerušil  významný dopravný bod.

Postupne ovládli celý Senec. Boje na území Senca boli krátke, no bolo aj niekoľko padlých, ktorých pochovali na Hornom Majeri pri ceste do Pezinka a neskôr na Slavíne v Bratislave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.