Read Time:2 Minute, 39 Second

Návšteva prof. Petra Juzu v kancelárii Ústrednej rady SZPB.

Branislav Balogh

Foto – Ladislav Skrak a autor

Do kancelárie Ústrednej rady SZPB zavítal prof. Peter Juza, niekoľkonásobný veľvyslanec a jeden z najlepších znalcov krajín Strednej Ázie. Za rozvíjanie dlhodobej spolupráce so zahraničnými organizáciami združujúcimi vojnových veteránov a šírenie odkazu slovenského protifašistického hnutia bol vyznamenaný Medailou M. R. Štefánika III. stupňa.

Prítomným, medzi ktorými nechýbali predseda Zväzu Pavol Sečkár či tajomník ÚR Viliam Longauer, ale ani bývalý diplomat a politik Peter Weiss a predseda Klubu Nového Slova prof. Jozef Lysý, odprezentoval pohľad na geopolitickú situáciu v postsvietskych republikách.

Dôraz na spoluprácu s veteránmi

Keďže v minulosti profesor Juza pôsobil na postoch zástupcu veľvyslanca v Moskve, generálneho konzula v Petrohrade, vedúceho zastupiteľského úradu v Taškente, veľvyslanca SR v Kazachstane a Kirkizsku, mal možnosť okrem politických elít a vysokých škôl spolupracovať aj s veteránmi.

Prítomných predsedov OblV SZPB Prievidza Jána Žiaka a ZO Partizánske Jozefa Mravíka upútal fakt, že sa v spomenutých krajinách v jednej organizácii združujú okrem priamych účastníkov 2. svetovej vojny aj tí, čo pôsobili v ostatných, novších konfliktov, na ktorých sa podieľali ozbrojené sily Sovietskeho zväzu.

Do debaty sa zapojil aj predseda OblV Bratislava Martin Krno, ktorý sa pýtal na konkrétne fungovanie týchto organizácií a na ich prípadné kontakty so Slovenskom.  

Kultúrna výmena pomáha všetkým

Ocenený pripomenul význam vybudovania pamätníka Slovákom v Kirkizsku. Jozef Lysý a Peter Weiss sa živo zaujímali o prezentáciu Slovenska v krajine, kde rodičia Alexandra Dubčeka spolu s ďalšími družstevníkmi budovali Interhelpo.

Ďalšou témou bola kultúrna diplomacia. Profesor Juza ocenil prínos SZPB pri prezentácii nášho umenia na výstave konanej pri príležitosti 750. výročia založenia Moskvy, nad ktorou prevzal záštitu vtedajší prezident Boris Jeľcin. V tejto súvislosti vyzdvihol prácu kurátora Ladislava Skraka, ktorý následne pripomenul aj ďalšie expozície slovenských umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali protifašistickému hnutiu. Práve prostredníctvom umenia môže dôjsť k vzájomnému obohateniu našich partnerov.

Význam mieru v dnešnom svete

Záver stretnutia sa niesol v duchu diskusie o hodnotovom zakotvení Slovenska, význame mieru pre svet osobitne za , o vplyve EÚ na zmierňovanie nacionalistických politík, ale aj o snahe časti politických lídrov arogantne exportovať svoje zriadenie, ale aj ideológiu do iných krajín bez znalosti regionálnych špecifík a histórie.

Vedúci koordinačného oddelenia Jozef Ťažký zdôraznil nevyhnutnosť vnímať realitu komplexne a nepodliehať emóciám. Stretnutie sa skončilo spoločnou fotografiou.                                                                                                           

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.