Read Time:1 Minute, 3 Second

Alžbeta Pongrácová, OblV SZPB Galanta

Štvrtého apríla sa členovia OblV SZPB Galanta, ZO SZPB Galanta a ZO SZPB Sereď zúčastnili vernisáže výstavy, ktorú pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pod názvom Židovský kódex – temný príbeh histórie.

Slávnostné otvorenie sa konalo o 17. hodine za prítomnosti podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela , podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Mareka Neštického, riaditeľa múzea holokaustu Martina Korčoka. Prítomní boli aj predstavitelia Slovenského národného archívu na čele s riaditeľom Ivanom Tichým.

Výstava dokumentuje zásah zákonov, vládnych nariadení či vyhlášok do každodenného života židovského obyvateľstva, vrátane obmedzenia občianskych, náboženských, spoločenských a osobných práv. Riaditeľ múzea Martin Korčok k výstave povedal: „Temné príbehy žiaľ píše aj súčasnosť. Pre nás je to signál k zintenzívneniu vzdelávania v oblasti ľudských práv. Nie,  táto „minca“ nemá dve strany! Zlo je zlo a našou úlohou je ho odsúdiť a rázne sa proti nemu postaviť. V opačnom prípade ho v tichosti legitimizujeme. No a kam to môže zájsť, vidíte aj v našom múzeu.“

Židovský kódex prijala slovenská vláda 9. septembra 1941. Išlo o vládne nariadenie, ktoré obsahovalo  súbor protižidovských predpisov. Práve vystavené exponáty majú za cieľ priblížiť návštevníkom jedno z najtragickejších období histórie Slovenska prostredníctvom zachovaných archívnych dokumentov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.