Read Time:1 Minute, 49 Second

V piatok bol deň, keď sme spomínali na, Jozefa Gabčíka, muža, ktorý sa svojou statočnosťou zapísal veľkými písmenami do moderných dejín 20. storočia.

Slováka, ktorý sa spolupodieľal na jednej z najvýznamnejších diverzných akcií 2. sv. vojny, pri ktorých bol zlikvidovaný čelný predstaviteľ nacistického režimu, zastupujúci protektor Reinhard Heydrich.

Národy, majú často idealizované predobrazy hrdinov zhmotňujúcich ideály spravodlivosti, čestnosti a pomoci slabším. Máme tú výhodu, že sa nemusíme utiekať k bukolickým postavám Jánošíka alebo Robina Hooda, máme pred sebou hrdinu z mäsa a kostí.

Jozef sa narodil 8. 4. 1912 v robotníckej rodine v Poluvsí, ktoré dnes patrí k Rajeckým Tepliciam. V mladíckych rokoch odišiel do Čiech a tam sa vyučil kováčom a zámočníkom. Následne absolvoval vojenskú službu a v armáde ostal. Absolvent poddôstojníckych škôl sa zamestnal v továrni v Žiline a po nehode, keď sa nadýchal škodlivého plynu, bol čas skladníkom v Trenčíne.

Po vzniku Slovenského štátu Trenčín spadal do Ochranného pásma pod kontrolou Wehrmachtu. Už tu prejavil odpor k nacistom, keď Gabčík poškodil prepravné nádoby s plynmi, za čo mu hrozilo väzenie. Ušiel do Poľska kde v Krakove vstúpil do česko-slovenského vojska. Tu sa zoznámil s Janom Kubišom, s ktorým odplávali do Francúzska a odtiaľ do Spojeného kráľovstva.

V hodnosti rotmajster sa stal členom špeciálnej jednotky, absolvoval náročný výcvik určený pre sabotérov a plnenie úloh v tyle nepriateľa. Spojenci si Následne bol na sklonku decembra vysadený spolu s ďalšími parašutistami neďaleko Prahy. Keďže Tretia ríša zosilnila ochranu sídla zastupujúceho ríšskeho protektora v Panenských Břežanoch.

Za miesto vojenskej operácie bola zvolená križovatka Kirschmayerovej ulice a ulice v Holešovičkách, cestou do na Pražský hrad. Tam 27. 5. 1942 došlo k útoku na vozidlo. Po jeho absolvovaní a smrti Heydricha na sepsu v dôsledku zranení sa rozpútalo pátranie a popravy. Po zrade Karla Čurdu, gestapo a silové zložky obkľúčili kostol sv. Cyrila a Metoda v Prahe. Po ľútom boji s nepriateľom všetci parašutisti v krypte zahynuli.

Anglicko aj Francúzsko na základe preukázateľného odboja proti fašistom v protektoráte odvolalo podpisy pod predvojnovou Mníchovskou zmluvou, čo znamenalo zmenu vo vnímaní československého odboja.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.