Read Time:1 Minute, 58 Second

Výbor ZO SZPB gen. Viesta Revúca

     S hlbokým zármutkom sme sa dozvedeli informáciu že nás opustil najstarší člen ZO SZPB gen. Viesta Revúca a jej bývalý predseda pán Pavol Hruška.

     Pavol Hruška sa narodil 26. 12 1930 v Klenovci , kde prežil aj svoje detstvo.  Rodina sa živila hospodárením v krásnom horskom prostredí na Klenovských lazoch. Základnú školu a meštianku vychodil vo svojom rodisku, kde ako sa sám vyjadril prežil krásne detstvo.  No všetko sa zmenilo, keď na Slovensko vtrhli fašistické hordy. Slováci svoj postoj k dianiu vyjadrili SNP. Povstanie postihlo rodinu a mladého chlapca pri  letných a jesenných prácach na hospodárstve. Práve vrcholili zberové práce keď otec nastúpil do povstania a tým  všetka ďalšia práca na hospodárstve padla na plecia Pavla a ďalších členov rodiny.

     Prostredia pod Klenovským Veprom poskytovalo partizánom dobré podmienky pre úkryt a bojové činnosti ako aj podporu u obyvateľov na lazoch. Rozmach partizánskeho hnutia vystupňoval fašistický teror. Na Silvestra 1944 Nemci vtrhli do lazníckych domov a vyhnali všetkých chlapov do Obecného domu v Klenovci. Na druhý deň ich zoradili do radov a zradca Antek vyberal tých  ktorí partizánom pomáhali. Len šťastím sa podarilo, pri krátkom odvolaní Anteka, Paľovi s otcom prestúpiť z druhého radu do prvého odkontrolovaného. Tak si zachránili životy.  Táto dramatická príhoda a ďalšie podobné situácie , ktoré prežil zanechali v ňom kruté spomienky o ktorých so slzami v očiach rozpráva žiakom pri školských besedách.

Po oslobodení si išiel naplniť svoj životný cieľ štúdiom na Vyššej lesníckej škole v Banskej Štiavnici.

     Do Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vstúpil v roku 1984. Funkciu predsedu ZO vykonával po dobu troch volebných období až do roku 2012. Zároveň bol členom predsedníctva Obl.V v Rožňave.  Za pomoc v SNP a dlhoročnú aktívnu činnosť v SZPB bol ocenený viacerými pamätnými medailami.

     I keď jeho vek a zdravotný stav ho  v posledných rokoch obmedzoval aktívne sa zúčastňovať podujatí organizovaných ZO a mestom Revúca, snažil sa prísť a kládol venček vďaky napríklad pri príležitosti 130. výročia nedožitých narodenín gen. Rudolfa Viesta na jeho rodný dom.

     V mene celej ZO ďakujeme za tvoju celoživotnú prácu v prospech SZPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.