Read Time:1 Minute, 28 Second

SZPB zastupoval aj pán Jozef Kunyak (druhý zľava) minulý laureát ocenenia.

Slavomír Hrivnák, predseda ZO SZPB Želiezovce a člen OblV SZPB Levice

Foto – archív ZO SZPB Želiezovce


      Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou, Zväz maďarských odbojárov a protifašistických bojovníkov MEASZ, opäť odovzdával ceny Mikuláša Radnóti (maď. Radnó Miklós). Tohto významného a slávnostného podujatia sa zúčastnili aj členovia ZO SZPB zo Želiezoviec. Ceny odovzdával predseda MEASZ-u a prezident FIR-u pán Vilmos Hanti, na ktorého pozvanie sme sa podujatia zúčastnili 21.3.2022.

Antirasistická cena Mikuláša Radnótiho je udeľovaná na Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Udeľuje sa jednotlivcomm ktorí konajú proti rasizmu, antisemitizmu a akejkoľvek forme vylúčenia, prípadne formujú proti podobným názorov verejnú mienku skrze svoje postoje a životný príklad. 

V minulosti toto ocenenie zo Slovenska prebrali politik Peter Weiss (2013), predseda SZPB Pavol Sečkár (2017), člen výboru ZO SZPB Želiezovce Jozef Kanyuk (2019).

Cenu veľvyslanca humanity za rok 2020 prebral Jozef Výboch zo ZO SZPB Želiezovce.  

Tento rok cenu získalo dvanásť osobností z rôznych sfér verejného života, medzi inými: právnik Dr. Peter Bárándy, žurnalista Ján Fodor, historička fotografie Klára Szarka alebo herec Juraj Cherhalmi. 

Cena je pomenovaná po spisovateľovi, básnikovi a prekladateľovi Mikulášovi Radnótim. Pochádzal zo židovskej rodiny žijúcej v Liberci. Pôvodne sa volal Mikuláš Glatter a po skončení textilnej priemyslovky študoval na univerzite v Segede filozofiu, francúzštinu a maďarčinu. Priezvisko Radnó si vybral podľa rodiska jeho starého otca, obce Radnovce (okr. Rimavská Sobota). Hoci konvertoval na rímsko-katolícku vieru bol ako Žid poslaný do pracovného tábora v obci Bor v dnešnom Srbsku. Pri ťažkom a dlhom pochode do Maďarska nebol schopný pokračovať ďalej v ceste, vysilený a zoslabnutý bol zastrelený 10.12.1944 maďarskými strážnikmi. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.