Read Time:1 Minute, 45 Second

Ľubomír Jančo, predseda ZO SZPB v Žiari nad Hronom a podpredseda OblV Žiar nad Hronom

Za účasti asi 100 občanov, členov SZPB a žiakov tunajších škôl sme si dňa 31. marca 2022 pripomenuli 77. výročie oslobodenia nášho mesta Žiar nad Hronom. Pred samotným pietnym aktom sa členovia ZO SZPB zišli vo veľkej zasadačke Okresného úradu na slávnostnom zasadnutí, kde spoločne zhodnotili prácu za uplynulý rok a potom si pripomenuli z úst podpredsedu ZO históriu oslobodzovania mestečka Svätý Kríž nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom) a jeho okolia.

Pri tomto výročí si uvedomujeme, že za výraznú pomoc pri porážke fašizmu a za oslobodenie našej vlasti vďačíme národom bývalého Sovietskeho zväzu a najmä vojakom Červenej armády. Preto s uznaním a úctou si každoročne spomíname na hrdinstvo týchto vojakov i na hrdinstvo nášho národa, na utrpenie, ktoré prežili. Vytvorili tým predpoklady, že 77 rokov žijeme a veľmi dúfame, že to bude aj v nasledujúcich rokoch. Sme toho názoru, že vojna nie je riešením! Usilujeme sa o mierový život bez vojen. 

Preto členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiari nad Hronom odsudzujú vojenskú intervenciu Ruska na území Ukrajiny a pripájajú sa k výzvam, aby armáda Ruskej federácie zastavila vojenské akcie a stiahla svoju armádu z územia Ukrajiny. Tento tragický boj je medzi príslušníkmi blízkych slovanských národov, ktoré v dobe druhej svetovej vojny proti hitlerovskému Nemecku spoločne niesli na svojich bedrách najväčšiu ťarchu zápasu s nemeckým fašizmom a nacizmom. SZPB z podstaty svojho poslania zastáva jednoznačne protivojnový postoj. Odmietame riešenie problémov medzi krajinami takouto násilnou formou. Zároveň zdôrazňujeme, že ani táto odsúdeniahodná agresia nás v budúcnosti neodradí od vyjadrenia pocitu úcty a vďaky našim osloboditeľom z roku 1945 a k uctievaniu odkazu tých, ktorí obetovali to najcennejšie a položili životy za naše oslobodenie.

V súlade s tradíciou SNP si však naďalej treba vážiť mužov a ženy, ktorí ležia na Slavíne a ďalších cintorínoch vojakov Červenej armády. Dedov a pradedov predsa nemožno trestať za to, čo urobil prezident ich synov a vnukov, ktorý spáchal zločin proti mieru na Ukrajine, ktorá stratila v 2. svetovej vojne viac ako 8 miliónov obyvateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.