Read Time:3 Minute, 21 Second

Izborský klub, preklad: Tibor Korečko

Vznik think-tanku Izborský klub iniciovali v septembri 2012 známi politici, myslitelia a verejní činitelia štátno-vlasteneckého zamerania. Ešte pred napadnutím Ukrajiny zverejnil klub na svojom webe rozhovor s ruským vojenským, občianskym a politickým aktivistom, profesorom histórie, genplk. Leonidom Grigorjevičovom Ivašovom.

Aký osud čaká Matičku Rus?

Ťažko povedať, pretože na objektívne zákonitosti môže silne vplývať subjektívny faktor. Dnes to vidíme. Namiesto toho, aby sme v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia pokojne prešli na nový model rozvoja, sovietska riadiaca elita pokračovala podľa starého prežitého projektu. Dnes, v podmienkach neexistencie vedy, vzdelávania, absencie skutočnej štátnej analýzy, štatistiky a za prítomnosti všeobecnej korupcie, nie je možné očakávať serióznu projektovú prácu. Známky rozumu v časti mocenských štruktúr existujú a to nám dáva nie veľkú nádej.

Domnievam sa, že Rusko má rozosievať medzi celé ľudstvo dobro, mier, pohostinnosť. Tieto úlohy majú dlhodobý charakter, ak nie večný. No ak sa preukáže, že nie sme schopní to robiť, teda slúžiť ľuďom na tomto svete a tým aj Bohu, potom končíme a zanikneme.

Ak sa my, Rusi, chceme zachrániť na tomto svete, je nevyhnutné rýchlo zmeniť svoj spôsob života. Treba sa pripraviť a prijať obraz nového budúceho sveta a Ruska. A principiálne prebudovať štruktúru spoločnosti a štátu. Na jeho čele musia stáť najlepšie umy Ruska.

Má dnes Rusko takých?

Nie raz som bol služobne v Indii, priatelil som sa s Abdulom Kalamom, vedúcim vedcom v štáte. Oni mi o Rusku povedali viac, než som vedel ja sám. Pokúšali sa ma presvedčiť o nevyhnutnosti spojiť naše vedomosti, technológiu a múdrosť v záujme premeny vedomia celého ľudstva. Samozrejme, k lepšiemu, aby sa budoval intelektuálny svet bez vojen a násilia, bez podvodov a ziskuchtivosti. No kto v Rusku to potrebuje?

A vaši Indovia úprimne hovorili o premene sveta a o spojení s Ruskom?

Štruktúru spoločnosti som vám opísal. U nás toto nie je. Pri moci je intelekt úplne nahradený chamtivosťou, korupciou, nezodpovednosťou. Je to proste sekta nedotknuteľných. Kto videl výborný film Taras Buľba, mohol vidieť, ako bojovali kozáci s Poliakmi. No vo filme vystupuje aj tretia strana – občan, ktorý obchoduje. Tovar od Poliakov predáva kozákom. Zarába na vojne, na smrti bojujúcich. A obáva sa len jedného – skorého ukončenia vojny.

  • Bol, je a bude prítomný tento faktor?

Dnes je dominanujúcim subjektom svetového politického a osobitne ekonomického procesu.  Títo ľudia netvoria, oni obchodujú a požičiavajú na úver. A kto dnes ovláda ekonomiku, politiku, kultúru, vedu v Ruskom štáte? Kto je to? Práve mešce s peniazmi, kšeftári. A v mene čoho a koho to robia?

  • Ak by sme to chceli jednoducho vyjadriť, je to chamtivosť.

My, čo analyzujeme geopolitiku, súdime, že v roku 2018 sa zmenil formát „štát – korporácia“ založený v Rusku Jeľcinom. Rusko sa premenilo na typ „korporácia – štát“. To znamená, že vedenie prevzali oligarchovia úzko prepojení a začlenení do svetového spoločenstva najväčších vlastníkov.

Poďme teraz pohľadať svetlo na konci tunela. Predsa len ukazujete cesty z tejto krízy pre našu tvrdo trpiacu Matičku Rus.

Rusko nielen môže, ale aj musí navrhnúť svoj globálny projekt záchrany ľudstva a prírody. Svoj projekt prežitia a aj rozvoja. No toto bude nie nejaký chamtivý a koristnícky projekt. Bude to zmierlivý nekapitalistický projekt. Nech v ňom ostanú elementy trhu s oporou intelektu. Treba však spojiť mudrcov, mysliteľov. No nie preto, aby sa vytvorili nové bariéry, ako tomu bolo doteraz. Ale konkrétne z dôvodu záchrany ľudstva a zachovania života. V prvej etape potrebujeme Rusko predstaviť ako intelektuálne – mravnú svetovú mocnosť spravodlivosti a cti.

Hlavným zdrojom rozvoja ľudstva je intelekt. Duchovno – mravný intelekt. Intelekt plus svedomie. A svedomie – to je náš kultúrno-civilizačný kód. Múdrosť – to je jediné, čo nie je ohraničené v možnostiach svojho rozvoja. Toto, hľa, je náš hlavný prírodný zdroj.

(Krátené.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.