Read Time:1 Minute, 39 Second

Branislav Balogh o Dni učiteľov s Mariánom Kudríkom, podpredsedom OblV SZPB Trebišov a predsedom ZO SZPB Streda nad Bodrogom.

Aké sú špecifiká školstva v etnicky zmiešanom regióne?

Za vyše 40 rokov som prešiel od učiteľa, riaditeľa ZŠ, vedúceho odboru školstva okresného úradu, po vedúceho školského úradu. Osem rokov som bol zástupcom riaditeľa strednej školy. Náš región sa za posledné storočie ocital raz v ČSR, inokedy v Maďarsku, teraz v SR. Školstvo vraj má byť apolitické, no vždy je poplatné režimu, ktorý mu vytvára materiálne podmienky. Každá vládna garnitúra hovorí o dôležitosti práce učiteľa a jeho spoločenského postavenia. Hoci sa za posledné roky situácia zlepšila, platy učiteľov sú stále pod národným priemerom. U nás sú na tom lepšie, finančne aj materiálne , školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré dostávajú podporu aj z Maďarska, i cirkevné, o súkromných ani nehovoriac.

Akým aktivitám sa v súvislosti s národno-oslobodzovacím bojom venujete?

Mám na starosti prípravu a priebeh súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“. Už jej prvé ročníky vyvolali záujem žiakov i učiteľov. Zúčastnilo sa na nej 51 žiakov z 15 plne organizovaných škôl okresu. Na jeseň organizujeme poznávací zájazd na Duklu a do vojenského múzea vo Svidníku. Vyhlasujeme aj výtvarnú súťaž s partizánskou tematikou. V súčasnosti rozbiehame činnosť Klubu mladých priateľov SZPB.

Čo považujete v súčasnosti za najväčšiu výzvu pre učiteľa ZŠ?

V dnešnej dobe je nevyhnutné, aby učiteľ vysvetľoval správne  a pravdivo situáciu, v ktorej sa nachádzame. Zorientovať sa v množstve správ a poloprávd, ktoré majú často propagandisticky charakter nie je jednoduché. Celý svet odsudzuje akt agresie a vojny Ruska voči Ukrajine. Rovnako však musíme odsúdiť aj znehodnocovanie pamätníkov, ktoré vyjadrujú vďaku a úctu tým, ktorí padli za našu slobodu. Práca učiteľa nie je povolaním, ale je poslaním. Prajem všetkým, ktorí ho napĺňajú, aby sa v plnom zdraví mohli tešiť z výsledkov, ktorým budú múdre a sebavedomé generácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.