Read Time:1 Minute, 38 Second

Lucia Bobovská (tretia zľava) so svojimi žiakmi. foto archív L. Bobovskej

O Dni učiteľov sa Branislav Balogh zhováral s Luciou Bobovskou, zástupkyňa pre 2. stupeň na ZŠ s MŠ vo Veľkej Lomnici (okr. Kežmarok).

Čím je pre vás Deň učiteľov?

Nevnímam ho nejako špeciálne. Iste, poteší ma pochvala zo strany žiakov či kolegov, ale pochvaly, kritika či morálne ocenenie práce patria pedagógom po celý rok. Skôr ho vnímam ako možnosť stretnúť sa s kolegami a vedením školy a utužiť vzájomné vzťahy. Počas hektického obdobia školského roka a obzvlášť v dlhej pandemickej obmedzujúcej dobe i spoločenské vzťahy a vzájomná interakcia ustúpili do úzadia.

Aké je postavenie učiteľov u nás?

Názory spoločnosti podľa mňa ovplyvnila pandemická situácia. Jej časť vníma pedagógov ako odborníkov, ktorých prácu si vážia a druhá sa stavia kriticky, prevažujú názory, že aj tak nič nerobíme. A to si naozaj učitelia nezaslúžia. Naša práca je často veľmi náročná, psychicky vyčerpávajúca a nedocenená, a to nielen finančne, ale i morálne.

Ako sa v súčasnosti učí obdobie národno-oslobodzovacieho boja?

Osobne kladiem dôraz hlavne na kritické myslenie, na výber informácií. Žiakov vediem, aby ich samostatne nachádzali a vedeli prezentovať. Veľmi sa mi páčia aktivizujúce metódy, keď žiaci vyjadrujú a obhajujú svoje názory, stavajú na už získaných informáciách. Nezabúdame najmä na regionálne dejiny, na priebeh vojny a národno-oslobodzovací boj u nás.

Aké sú reakcie žiakov na súťaž Medzníky 2. sv. vojny?

Absolvujeme ju od samého začiatku. V popradskom a kežmarskom okrese sme začínali šiesti, dnes už zhruba 20 tímov. Je to obrovský pokrok a úspech. Obdivujem zanietenosť organizátorov súťaže, najmä OblV v Poprade. Naši žiaci vnímajú súťaž pozitívne. Majú možnosť preniknúť do hĺbky dejín 2. svetovej vojny a bližšie spoznať ich regionálny rozmer. Vždy si užívajú spoločný výlet po pamiatkach vojny po celom Slovensku. Osobne súťaž vnímam ako veľmi potrebnú a zaujímavú. Nielen po obsahovej stránke, ale aj ľudsky. Žiaci spoznali množstvo pútavých osudov a osobností vďaka ich vlastnej tvorbe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.