Read Time:2 Minute, 13 Second

Minister vnútra Alexander Mach 26. 3. 1942 informuje na tlačovej besede novinárov o začatí transportov Židov zo Slovenska.

Branislav Balogh

Foto – archív redakcie a Múzea SNP

Realita prvého transportu bolo krutým zosobnením, katastrofy slovenských židov. Dnešok je preto symbolickým dňom tejto škvrny slovenských dejín.

Mediálny obraz

Oficiálne pritom šlo o vysťahovanie Židov do Ríše za prácou. V prvých transportoch ešte nejestvovala právna úprava vysťahovania Židov, no situácia bola riešená prostredníctvom dohody s Nemeckou stranou a vládneho nariadenia č. 198/1941, neslávne  známeho Židovského kódexu.

Keďže sa Slovenská republika, ako jediný štát v Európe zaviazala platiť 500 RM za každého Žida. Pre predstavu po prepočte na koruny išlo približne o polročný plat odborného robotníka v továrni na strednom Slovensku. 

Ako nás informoval bývalý riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan, účastnícky transportu nemali poňatie o tom, aký krutý osud ich čaká. Predpokladali, že odchádzajú na prácu. Realita bola oveľa strastiplnejšia: Keď prišli do koncentračného tábora Auschwitz I, mali dojem, že blúznia, že to nie je možné. Videli tam ženy s oholenými hlavami, vo veľmi biednom oblečení s drevákmi.

Slovenský štát sa však navonok tváril, že je všetko v poriadku. Minister vnútra Alexander Mach, zorganizoval 26. 3. 1942 tlačovú besedu pre novinárov. Na nej informoval, že začalo vysťahovanie Židovského obyvateľstva do Ríše. Prítomným pripomenul, že ho schválila Štátna rada. Tragédiu doby a nevraživosť režimu dokresľuje aj to, že okrem tohto schválenia, deportácie až do prijatia ústavného zákona neboli zákonne právne ošetrené. Vláda sa uspokojila so schválením Štátnou radou a Slovenským snemom.

Návrat nežiadúci

Vo verbálnej nóte Nemeckého vyslanectva v Bratislave pre MZV SR z 1. mája 1942 sa dozvedáme, že nemecká Ríšska vláda z územia Slovenska do Ríšskeho územia vysťahovaných a ešte vysťahovať sa majúcich Židov zásadne nebude viac na Slovensko späť sťahovať.  

Toto rozhodnutie treba chápať aj v kontexte nedávnej konferencie vo Wansee kde sa rozhodlo o konečnom riešení židovskej otázky. Obsiahli článok nájdete v č. 2/2022 Bojovníka.

Je vhodné spomenúť, že ženy z prvého transportu mali výhodu v tom, že mohli robiť napríklad tlmočníčky, prípadne si našli inú prácu, ako nás informoval P. Mešťan.

Vysťahovanie Židov následne spečatil ústavný zákon č. 68/1942 na základe ktorého bolo možné Židov z nášho územia vysťahovať. V prvej vlne sme sa takto zbavili 57 628 Židov, z ktorých prežilo približne 300.

Pripravené v spolupráci s P. Mešťanom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.