Read Time:1 Minute, 45 Second

Stretnutie MDŽ Bratislava 17. 3. 2022

Branislav Balogh

Oblastný výbor SZPB Bratislava zorganizoval 17. 3. 2022 po dvojročnej prestávke stretnutie k MDŽ. Priama účastníčka SNP A. Bergerová za všeobecného súhlasu vyjadrila súhlas so stanoviskom P ÚR SZPB k aktuálnej situácii a s pokračovaním každoročného pripomenutia oslobodenia Bratislavy 4. apríla. Ústredná rada bola zastúpená tajomníkom ÚR SZPB V. Longauerom a predsedom OblV Bratislava M. Krnom.

 Partizánka Bergerová navrhla, aby sa utužovala Slovanská vzájomnosť. Predseda OblV Bratislava vyjadril nad podobnou koncepciou, skepticizmus. Prítomným osvetlil súčasné Poľsko-Ukrajinské, Rus.-Poľ., Bulharsko-Macedónske, Srbsko-Chorvátske vzťahy, ktoré sú zaťažené vzájomnou animozitou vychádzajúcou z konfliktov nedávnych, prípadne siahajúcich v niektorých prípadoch až do 17. storočia. Prítomné dámy vyjadrili poľutovanie nad pretrvávajúcimi rozpormi spomenutých národov a o to viac zdôraznili výborný Slovensko-český vzťah a dali ho za príklad aj iným slovanským národom. V sále sa ozvali prejavy odporu k tým vandalom, čo si svoju zášť za brutálne zabíjanie nevinných žien, detí a civilistov na Ukrajine ventilujú zneucťovaním pietnych miest ich polievaním žltou a modrou farbou.                              

Tajomníčka ZO SZPB Senec I. Lacková, v mene KUŽAM ktorého je tajomníčkou predstavila koncepciu práce s mládežou a najmä jej výsledok vo forme v monografie 75. ruží víťazstva nad fašizmom prezentujúcu práce žiakov a mládeže na témy holokaustu, oslobodenia a SNP.  Predsedníčka ZO Bernolákovo R. Šmihlová  jednej z najväčších ZO na Slovensku informovalo o posedení k MDŽ a nutnosti povzbudiť členov k častejšiemu stretávaniu sa, ktoré nám koniec pandémie umožňuje.

Predseda koordinačného oddelenia J. Ťažký pripomenul prítomným nutnosť zachovania dôstojného rázu Celonárodných a miestnych osláv SNP, bez ich narušovania hlasným vyjadrovaním svojich názorov na súčasné domáce a zahraničné témy.  Záverom tajomníčka OblV Bratislava K. Frišová prezentovala plánované podujatia k výročiu SNP. Účastníčky okrem vďačnosti za drobné pohostenie a kvety ocenili možnosť porozprávať sa a utužiť vzájomné vzťahy, základ budúcej vzájomnej spolupráce ZO v regióne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.