Read Time:1 Minute, 38 Second

Branislav Balogh

Foto – redakcia, leman.ie

Jana Staroselská je dlhoročnou vedúcou ekonomického oddelenia SZPB.
Kandidátka ekonomických vied najprv vyučovala na VŠ a následne pracovala v súkromnom sektore. Je držiteľkou Medaily M. R. Štefánika 2. stupňa.


V čom spočíva význam MDŽ?

V uznaní práv žien, ktoré o ne bojovali. Snažili sa o lepšie pracovné podmienky. Tento sviatok pre mňa znamená ich uznanie v spoločnosti. V dnešnej dobe je veľmi dôležitý, ženy ho radi slávia, ba čakajú na istú satisfakciu, aspoň kytičku. Očakávajú, že nie len v pracovnom kolektíve, ale aj doma si na nich spomenú. Či už rodina, deti, členovia domácnosti.

Aké je postavenie žien v SZPB?


V našej organizácii je rovnoprávnosť, nerobíme rozdiely. Z platového hľadiska, sú muži a ženy platené rovnako. Nie súdiskriminované, ako v niektorých firmách.

Stretli ste sa, ako žena, s problémami
u mužských kolegov?

V aparáte ÚR SZPB fungujeme úplne štandardne, kolegiálne a skutočne nemám pocit akejkoľvek diskriminácie v práci.


Prečo sú u nás častejšie tajomníčkami
OblV ženy a predsedami muži
.


Na pozícii tajomníkov potrebujeme ľudí s istým ekonomickým vzdelaním, keďže spravujú financie. Častejšie sa nám na túto funkciu prihlasujú ženy so zodpovedajúcim vzdelaním. Práca s ekonomikou a spolupráca s ústredím tvorí polovicu ich činnosti a zvyšnú starostlivosť o členskú základňu a podujatia.

Ktoré problémy žien v našej spoločnosti
považujete za najvýznamnejšie?

Najväčším je ich platové nedocenenie. Môžu byť rovnako šikovné ako muži, no dostanú nižšiu mzdu.


Čo treba urobiť, aby sa to zlepšilo?

Je to na mentalite majiteľov firiem alebo organizácii, ktoré ich platia.
Mnohí majú zakorenené všelijaké predsudky o ženách. Napríklad, že pre možný pôrod nebudú výkonné ako muži. Slovenská spoločnosť má istú bariéru, s ktorou sa stále nevie vysporiadať.

A od čoho závisí plat tajomníčky či tajomníka v SZPB?

Najvýznamnejším kritériom je početnosť oblastnej organizácie, nasleduje počet ZO a samotná veľkosť spádovej oblasti, ktorú obhospodaruje, teda, či musí k členom a na podujatia v ZO cestovať kratšie alebo dlhšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.